Tee rahastomerkintä

eQ Hoivakiinteistöt

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Merkintäpäivät: 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. Lunastuspäivät 30.6. ja 31.12. (sääntömuutos voimaan 1.11.2019 lukien).
Merkintäilmoituksen ja merkintämaksun tulee olla perillä rahastoyhtiössä merkintäpäivänä, tai merkintäpäivää edeltävänä pankkipäivänä, jos merkintäpäivä ei ole pankkipäivä.
Lunastustoimeksianto tulee toimittaa rahastoyhtiölle kolme (3) kuukautta ennen lunastuspäivää (kuitenkin 30.11.2019 mennessä 31.12.2019 lunastuspäivään)

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 2,0 %
Lunastuspalkkio omistus < 1v. 2,0%
omistus 1-3v. 1,0%
omistus 3-5v. 0,5%
omistus > 5v. 0,0%
Vaihtopalkkio Normaalit merkintä- ja lunastuspalkkiot
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja T   1,95 %
+ 20 % siitä osasta kalenterivuoden kokonaistuottoa, joka ylittää 7,0%:n vuosittaisen vertailutuoton.
 

Tutustu rahaston neljännesvuosikatsaukseen

eQ Kiinteistörahasto-opas

eQ Hoivakiinteistöt on eQ:n kiinteistötiimin aktii­visesti hoitama kiinteistö­rahasto (erikois­sijoitus­rahasto), joka sijoittaa hoiva- ja terveyspalvelu­kiinteistöihin Suomessa. Rahaston tuotto muodostuu keskeisesti sijoitus­kohteena olevien kiinteistöjen vuokra­tuotoista. Vuokrasopimukset rahaston omistamissa kiinteistöissä ovat tyypillisesti hyvin pitkiä (yli 10 vuotta). Näissä hoivatiloissa rahaston vuokralaisina toimivat hoivaoperaattorit harjoittavat hoivaliiketoimintaa ja maksavat rahastolle vuokraa. Rahasto itsessään ei osallistu hoivatoimintaan, vaan toimii kiinteistöjen omistajana sekä vuokranantajana. Vuokralaisinamme on sekä yksityisen että julkisen sektorin hoivatoimijoita.

Rahaston sijoituskohteena olevia hoivakiinteistöjä voivat olla mm:

- Vanhusten hoivapalvelukiinteistöt

- Päiväkoti- ja lastenkotikiinteistöt

- Kuntoutus- ja koulutustoimintaan liittyvät kiinteistöt

- Sairaala- ja terveysasemakiinteistöt

- Seniori- ja tuettuun asumiseen liittyvät kiinteistöt

- Lasten- ja nuorten psykiatrian kiinteistöt

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa sijoituksiaan kiinteistö­varallisuuteen Suomessa ja arvostaa hyvää ja vakaata vuokra­tuottoa. 

Kiinteistösijoittaminen on lähtökohtaisesti pitkä­jänteistä sijoittamista ja jo tästäkin syystä suositeltu sijoitus­aika on vähintään viisi vuotta. Rahaston (ei rahastoyhtiön) perimä lunastus­palkkio on porrastettu sijoitus­ajan mukaan ja yli 5 vuoden sijoituksista ei peritä lainkaan lunastus­palkkiota.

Kiinteistörahastomme ovat auki merkinnöille neljännes­vuosittain ja lunastuksille puoli­vuosittain.

Rahaston kuluva merkintäjakso päättyy 31.12.2019

eQ Hoivakiinteistöt säännöt - Säännöt voimaan 1.11.2019

KIID eQ Hoivakiinteistöt - Voimaan 1.11.2019 

Rahaston arvot

Tuotto %
Tuotto 3 kuukautta 2,14 %
Tuotto 6 kuukautta 4,44 %
Tuotto YTD 6,75 %
Tuotto 1 vuosi 9,26 %
Rahaston vuotuinen kokonaistuotto 3 vuotta 9,44 %
Tunnuslukuja
Ylin/alin 12kk 129,36/123,86
Ylin/alin 3v 129,36/116,43

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.