eQ-konsernissa käytettävät palkitsemisjärjestelmät perustuvat hallituksen määrittelemään strategiaan ja pitkän aikavälin tavoitteisiin, ja ne toimivat yhtenä keskeisenä työkaluna eQ-konsernin lyhyen ja pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. eQ-konsernissa palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on kannustaa ja palkita henkilöstöä näiden henkilökohtaisesta suoriutumisesta ja panoksesta eQ-konsernin kannattavuuden kehityksessä sekä eQ-konsernin strategian mukaisesta toiminnasta.

eQ-konsernin palkitsemisperiaatteet kuvaavat niitä periaatteita, joiden mukaan henkilöstöä ja johtoa palkitaan. eQ-konsernin palkitsemisperiaatteet on hyväksytty eQ:n hallituksessa 11.9.2017. Palkitsemisperiaatteita tarkastetaan vuosittain ja niitä muutetaan tarvittaessa.
eQ konsernin palkitsemisperiaatteet