eQ on Suomen johtava pääomarahastoihin sijoittava varain­hoitaja ja raportointi­palvelujen tuottaja. Sijoitamme pää­asiassa buyout-rahastoihin, joiden strategiana on ostaa ja kehittää pieniä ja keski­suuria, voitollisia ja kassavirta­positiivisia yrityksiä. Maantieteellisesti pää­fokusalueemme on Eurooppa. USA:n markkinoille sijoitamme yhteistyö­kumppanimme avulla.

eQ:n tiimi on tehnyt rahasto­sijoituksia vuodesta 1994 alkaen ja keräsi vuonna 2002 ensimmäisen eurooppalaisiin pääoma­sijoitus­rahastoihin sijoitta­van rahastonsa. Nykyään eQ Private Equityn asiakas­kunta koostuu yli 100 sijoittajasta ja hallinnoitavat varat ylittävät 4,2 miljardia euroa (tilanne 30.6.2016). Hallinnoimme sijoituksia yli 200 rahastossa.