www-sivujen yleiset käyttöehdot ja etämyynnin ennakkotiedot

Verkkopalvelun yleiset ehdot

Saavutettavuusseloste

    Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteissa on kuvattu eQ:n henkilörekistereissä tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste, henkilötietojen tietolähteet, henkilötietojen siirto, luovutus ja säilyttäminen, rekisteröidyn oikeudet sekä yhteystiedot. Henkilörekisterillä tarkoitamme eQ:ssa sellaista henkilötietojen muodostamaa kokonaisuutta, jossa henkilötietojen käsittelyllä on yhdenmukainen käyttötarkoitus. 

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Suoramarkkinointirekisterin tietosuojaseloste

Rekrytointirekisterin tietosuojaseloste

Osakkeenomistajarekisterin tietosuojaseloste

Sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Vuokralaisrekisterin tietosuojaseloste

eQ informoi rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä tarpeen mukaan myös henkilötietojen keräämisen ja palvelujen käytön yhteydessä.