Voit antaa eQ:lle myös täyden valtakirjan salkun hoidettavaksi. Varainhoito­ratkaisut-sivulta näet kuvaukset eri tuotto- ja riski­tason salkuista, joita hoidamme asiakkai­llemme. Kaikki varainhoito­ratkaisumme voidaan toteuttaa myös sijoitus­vakuutuksen sisällä. Tutustu vakuutusratkaisuihimme.

Käytämme varain­hoito­salkuissa sekä eQ:n että yhteistyökumppa­neidemme aktiivisia rahastoja että passiivisia indeksi­rahastoja. Salkkujen allokaatio­päätöksen­teko on aktiivista sekä omaisuus­lajien että omaisuus­luokkien suhteen.

Monet asiakkaistamme sijoittavat varain­hoito­salkkujen rinnalla myös kiinteistö­rahastoihin ja Private Equityyn. Private Equity sijoitukset vain ammattimaisille sijoittajille. 

eQ Varainhoidossa työskentelee 72 rahoitusalan ammattilaista.

SFR 2019

Suomessa on jo 20-vuoden ajan tehty vuosittain noin 100 Suomen suurinta instituutiosijoittajaa koskeva, laaja haastattelututkimus. Tutkimuksessa selvitetään sijoittajien salkkurakenteita ja salkun muutostarpeita, varainhoitajien käyttöä ja käytettyjen varainhoitajien laatua eri mittareilla. eQ Varainhoito oli 2019 näiden Suomen suurimpien ammattisijoittajien keskuudessa toiseksi käytetyin ja laadultaan ylivoimaisesti parhaaksi arvioitu varainhoitaja. Laadun osalta eQ sai siis ns. platinum awardin. Sekä platinum award että kriteerikohtaiset ”paras varainhoitaja” arvioinnit on esitetty alla.


SFR Platinum Award