Ilmoita väärinkäytösepäilysi eQ Whistleblowerilla

Mistä asioista voin ilmoittaa?

eQ-konsernissa on käytössä ilmoituskanava, jonka kautta asiakkaat, henkilöstö ja muut sidosryhmät voivat tehdä ilmoituksen epäilemästään väärinkäytöksestä tai epäeettisestä toiminnasta eQ:ssa. Ilmoituskanavaa ei kuitenkaan ole tarkoitettu asiakasvalitusten käsittelyyn. Asiakasvalituksen voit tehdä ottamalla yhteyttä eQ:n asiakaspalveluun.

Miten teen ilmoituksen?

Voit ilmoittaa epäilystäsi eQ Whistleblowerilla, jota ylläpitää ulkopuolinen kumppanimme Keskuskauppakamari. eQ Whistleblowerilla voit tehdä ilmoituksen omalla nimelläsi tai nimettömänä, jolloin voit myös käydä anonyymiä keskustelua ilmoituksen käsittelijän kanssa. eQ Whistleblower on tarkoitettu vain vilpittömässä mielessä tehtäviä ilmoituksia varten. Vilpitön mieli tarkoittaa sitä, että sinulla on oltava perusteltu syy uskoa ilmoituksesi tietojen pitävän paikkansa ilmoitushetkellä. Sinun ei kuitenkaan tarvitse kyetä osoittamaan epäilystäsi todeksi.

eQ Whistlebloweriin pääset osoitteessa https://eq.ilmoituskanava.fi

Ilmoittajansuojelulain 8 §:n mukaisesti tietyissä tilanteissa (esimerkiksi silloin, kun sinulla on perusteltu syy olettaa, ettei ilmoituksesi johda asianmukaisiin toimenpiteisiin) voit ilmoittaa väärinkäytöksestä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan. Löydät aiheesta lisätietoa osoitteessa https://oikeuskansleri.fi/keskitetty-ulkoinen-ilmoituskanava

Miten ilmoitukseni käsitellään?

Ilmoituksesi käsitellään luottamuksellisesti. Vilpittömässä mielessä ilmoituksen tehneen ilmoittajan, ilmoituksen kohteen ja muiden mahdollisesti ilmoituksessa mainittujen osapuolten henkilöllisyyttä ja asemaa suojataan kaikissa tilanteissa. Ilmoituksiin pääsevät käsiksi vain eQ-konsernin käsittelyyn valtuuttamat henkilöt, emmekä luovuta ilmoituksessa antamiasi henkilötietoja ulkopuolisille ilman suostumustasi, paitsi silloin kun ilmoituksen asianmukainen käsittely vaatisi niiden luovuttamista esimerkiksi viranomais- tai oikeusprosessia varten. Ilmoituksesi käsittelyyn voidaan tarpeen mukaan valtuuttaa muita asiantuntijoita myös talon ulkopuolelta.

Miten minulle vastataan?

Saat vastaanottokuittauksen ilmoituksestasi seitsemän vuorokauden kuluessa. Ilmoituksen käsittelijät voivat pyytää sinulta ilmoitustasi koskevia lisätietoja eQ Whistleblowerin kautta. He myös ilmoittavat sinulle eQ Whistleblowerin kautta kolmen kuukauden kuluessa, mihin toimenpiteisiin ryhdymme ilmoituksesi perusteella. Otathan siis talteen koodin, jonka saat ilmoituksen jättämisen jälkeen, jotta pääset myöhemmin kirjautumaan sisään ilmoitukseesi ja viestimään ilmoituksen käsittelijöiden kanssa.

Lisätietoa ilmoittajan henkilöllisyyden salaamisesta

eQ Whistleblower on toteutettu ulkopuolisen kumppanin, Keskuskauppakamarin kanssa ilmoittajan henkilöllisyyden salaamiseksi. Keskuskauppakamari tarjoaa eQ Whistleblowerin teknisen toteutuksen, eikä se vastaanota ilmoituksia. eQ-konsernin valtuuttamat käsittelijät vastaanottavat eQ Whistleblowerin kautta tulleet ilmoitukset ja käsittelevät ne luottamuksellisesti. Vain valtuutetuilla käsittelijöillä on pääsy ilmoituksiin.

Ilmoituksen voi tehdä nimettömästi. Ilmoitusten käsittelijät eivät saa käyttöönsä metatietoja tai IP-osoitetta, joilla ilmoittaja voitaisiin tunnistaa. Kaikki ilmoitukset kryptataan luontihetkellä symmetrisellä ja asymmetrisella vahvalla salausalgoritmilla, jota ei voi purkaa tai muuttaa jälkeenpäin. Käsittelijät saavat tietoonsa vain ilmoituksen ajankohdan ja ilmoituksen sisällön.

Ilmoituksen voi myös tehdä omalla nimellään. Ilmoituksen sisältämiin henkilötietoihin pääsevät käsiksi vain valtuutetut käsittelijät, emmekä luovuta ilmoittajan henkilötietoja ulkopuolisille ilman nimenomaista suostumusta, paitsi silloin kun ilmoituksen asianmukainen käsittely vaatisi niiden luovuttamista esimerkiksi viranomais- tai oikeusprosessia varten.

Ilmoitukseen ei pidä sisällyttää arkaluonteisia henkilötietoja, esimerkiksi henkilötunnuksia, terveystietoja tai muita yksityiselämään liittyviä tietoja, elleivät ne ole välttämättömiä asian kuvaamiseksi tai ilmoituksen käsittelemiseksi.

eQ Whistleblowerin henkilötietojen käsittelystä saat lisätietoja tietosuojaselosteesta.