Pörssiyhtiöitä koskevien lakien ja määräysten lisäksi eQ Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Koodi on kokonaisuudessaan nähtävillä Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Näillä sivuilla kerrotaan eQ Oyj:n hallinnointiperiaatteista.