Sijoitusvakuutus on kuin yksilöllinen varainhoitosalkku, joka rakennetaan sijoittajan sijoitustavoitteiden mukaisesti hänen itse valitsemansa ja hänelle parhaiten sopivan henkivakuutussopimuksen sisälle. Kaikki varainhoitoratkaisumme voidaan toteuttaa sijoitusvakuutuksen sisällä. 

Sijoitusvakuutuksesta on etua pitkäjänteiselle sijoittajalle, jolla on eQ:n aktiivisesti hoitama varainhoitosalkku ja/tai joka sijoittaa eQ:n kiinteistörahastoihin.

Sijoitusvakuutus on Suomen vakuutus- ja verolainsäädännön mukainen ja yleisesti tunnettu sijoitusmuoto. Vakuutussäästö on vakuutuksenottajalle veronalaista pääomatuloa vain tuoton osalta, kun vakuutuksenottaja on itse myös vakuutettuna. Sijoitusvakuutukseen voi tehdä lisäsijoituksia milloin tahansa. Sijoitusvakuutuksen voi lopettaa ja myös osittaisia säästönnostoja voi halutessaan tehdä, jolloin tuoton osuudesta maksetaan pääomatulovero. Osittainen säästönnosto kohdistuu sekä pääomaan että tuottoon siinä suhteessa kuin koko vakuutus sisältää tuottoa nostohetkellä.

Sijoitusvakuutus on myös oiva väline perintösuunnitteluun. Vakuutus päättyy kuolemantapauskorvaukseen vakuutetun kuollessa. Vakuutuksenottaja voi vapaasti valita edunsaajat, joille kuolemantapauksen sattuessa korvaus maksetaan. Koska vakuutuskorvaus ei kuulu kuolinpesän varallisuuteen, korvaussumma on nopeasti käytössä, vaikka itse kuolinpesää selvitettäisiin pitkäänkin. Lähiomaiselle maksettuna kuolemantapauskorvaus on kokonaisuudessaan perintöveron alaista ja muulle saajalle kokonaan pääomatuloveron alaista (pääomatulovero on 30% aina 30.000 euroon asti ja ylimenevältä osalta vero on 34%*).

Kauttamme voi tehdä myös kapitalisaatiosopimuksen. Kapitalisaatiosopimus poikkeaa sijoitusvakuutuksesta siinä, ettei kapitalisaatiosopimuksessa ole vakuutettua henkilöä eikä kolmatta osapuolta edunsaajana. Kapitalisaatiosopimus on aina määräaikainen ja se päättyy ainoastaan sovittuna eräpäivänä tai sopimuksen omistajan nostaessa varat sopimuksesta.

Sekä sijoitusvakuutus että kapitalisaatiosopimus mahdollistavat aktiivisen salkunhoidon ilman verojen maksua ennen sijoitusten lunastamista. Esimerkiksi luovutusvoitot voidaan sijoittaa uudelleen vähentämättä luovutusvoittoveroa. Verot maksetaan vasta sijoittajan nostaessa varoja sopimuksesta ulos.

eQ:n laadukas salkunhoito, mukaan lukien raportointi, tapahtuu sijoitusvakuutuksen varainhoitosalkussa yhtä sujuvasti kuin itse omistetussa sijoitussalkussa. 

Edustamamme vakuutusyhtiöt ovat:
  • Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia (kotipaikka Suomi)
  • Lombard International Assurance S.A. (kotipaikka Luxemburg)
  • LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö (kotipaikka Suomi)
  • SEB Life International Assurance Company DAC (kotipaikka Irlanti)
  • Wealins S.A. (kotipaikka Luxemburg)
*(vuoden 2020 verolainsäädännön mukaan)

Annamme mielellämme lisätietoja!

eQ Life Oy, eQLife(at)eQ.fi