Kaikki varainhoitoratkaisumme voidaan toteuttaa sijoitusvakuutuksen sisällä. Sijoitusvakuutus yhdis­tettynä aktiivisesti hoidettuun varain­hoito­salkkuun tarjoaa yksityis­sijoittajalle merkittäviä etuja.

Sijoitusvakuutus on yksilöllinen varainhoito­salkku, joka rakennetaan sijoittajan sijoitus­tavoitteiden mukaisesti sijoittajan itse valitseman, hänelle parhaiten sopivan henki­vakuutus­sopimuksen sisälle. Sijoitus­vakuutuksesta on erittäin paljon etua pitkäjänteiselle sijoittajalle, jolla on eQ:n aktiivisesti hoitama varain­hoito­salkku ja/tai joka sijoittaa eQ:n kiinteistö­rahastoihin.

Sijoitusvakuutus on Suomen vakuutus- ja verolainsäädännön mukainen ja yleisesti tunnettu sijoitus­muoto ja se tarjoaa sijoittajalle merkittäviä etuja itse omistettuun salkkuun verrattuna. Vakuutus­säästö on vakuutuksen­ottajalle veronalaista pääomatuloa vain tuoton osalta, kun vakuutuksen­ottaja on itse myös vakuutettuna. Sijoitetun pääoman voi nostaa verotta, jäljelle jäävä varallisuus on verotettavaa pääomatuloa.

Sopimus päättyy kuoleman­tapaus­korvaukseen vakuutetun kuollessa. Sijoitus­vakuutus on myös järkevä väline perintösuunnitteluun, sillä edunsaajille kuoleman­tapaus­korvauksen verotus on lievempi.

eQ:n laadukas salkunhoito, mukaan lukien raportointi, tapahtuu yhtä sujuvasti kuin itse omistetussa sijoitus­salkussa. Sijoitus­vakuutuksesta voi nostaa varoja koska tahansa ja siihen voi tehdä myös lisäsijoituksia. Sijoitus­vakuutuksen voi lopettaa koska tahansa, jolloin tuotosta maksetaan pääomatulovero.

eQ Life Oy toimii edustamiensa vakuutus­yhtiöiden asia­miehenä ja on rekisteröity Finanssi­valvonnan ylläpitämään vakuutus­edustaja­rekisteriin. Edusta­mamme vakuutusyhtiöt ovat:

Foyer International S.A. (kotipaikka Luxemburg)

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia (kotipaikka Suomi)

Lombard International Assurance S.A. (kotipaikka Luxemburg)

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö (kotipaikka Suomi)

SEB Life International Assurance Company DAC (kotipaikka Irlanti)

Annamme mielellämme lisätietoja:

Matti Mononen

eQ Life Oy