Mihin eQ Rahastoihin juuri nyt kannattaisi sijoittaa? Sijoitus­kohteen valinta riippuu aina sijoitus­horisontistasi, tuotto­tavoitteestasi ja siitä, miten paljon riskiä haluat ottaa. eQ Varainhoidon sijoitus­tiimi käy läpi rahastot, joita pidämme tällä hetkellä mielen­kiintoisimpina.

eQ:n rahastosuosikit:

eQ Kehittyvät Markkinat Osinko
Rahasto sijoittaa kasvaviin ja hyvää osinko maksaviin yhtiöihin kehittyvillä markkinoilla. Rahaston sijoituskohteet ovat tyypillisesti vakavaraisia yhtiöitä ja tällä hetkellä salkun sijoituskohteista 60 prosenttia on nettovelattomia yhtiöitä. Kehittyvien markkinoiden viimeaikaisen laskun johdosta salkun keskimääräinen osinkotuotto on noussut poikkeuksellisen korkeaksi 6,9 prosenttiin. Salkun PE-luku on ensivuoden ennusteilla 8,3. 

Jukka-Pekka Leppä, rahaston salkunhoitaja


eQ Vaihtuva Korko 
Rahasto sijoittaa hyvän luotto­luokituksen omaavien valtioiden, yritysten ja muiden yhteisöjen euro­määräisiin vaihtuva­korkoisiin korko­instru­menttei­hin. Rahasto sopii erinomaisesti markkinatilanteeseen, jossa korot nousevat. Vaihtuvakorkoisten velkakirjojen kupongit kasvavat korkotason noustessa, mikä tukee rahaston tuottoa. Rahaston sijoituksilla on lisäksi korkea luottoluokitus ja laaja hajautus.

Antti Savelainen, rahaston salkunhoitaja


eQ Sininen Planeetta

Rahasto sijoittaa globaalisti, pääasiassa vahvan kasvunäkymän omaaviin yhtiöihin. Valitsemiemme yhtiöiden kasvunäkymät ovat pitkällä aikavälillä linkittyneet maapallon resurssien käytön älykkäisiiin ratkaisuihin, joilla taistellaan muun muassa ilmastonmuutosta vastaan. Tällä hetkellä osakemarkkinoiden hinnoittelu on näihin kasvunäkymiin suhteuttuna varsin kohtuullinen. Kestävyys ei ole muoti-ilmiö; meillä on pitkä kokemus sijoittamisesta tekoälyyn, teolliseen internetiin (IoT) ja uuteen liikenneteknologiaan, trendeistä jotka ovat näkemyksemme mukaan vasta alkuvaiheessa. Meneillään olevan tuloskauden yrityskohtaiset raportit ovat vahvistaneet näkemystämme siitä, että nyt on hyvä paikka sijoittaa pitkällä horisontilla maapallon älykkäämpään tulevaisuuteen.

Esa Saloranta, rahaston salkunhoitaja


eQ Liikekiinteistöt

Rahasto sijoittaa Suomessa sijaitseviin toimitilakiinteistöihin, pääpaino kaupan palveluille ja toimistokäyttöön tarkoitetuissa kohteissa kestävillä sijainneilla pääkaupunki- ja Tampereen seuduilla. Rahaston tuotto perustuu pitkään vakaaseen ja ennustettavaan vuokrakassavirtaan. Lisäksi rahasto kehittää aktiivisesti portfoliokohteitaan vastuullisella ja pitkäjänteisellä otteella. Rahasto sopii korko- ja osakesijoitusten rinnalle, osaksi sijoitussalkkua. 

Samuel Granvik, rahaston salkunhoitaja


eQ Hoivakiinteistöt
Rahasto sijoittaa moderneihin hoiva- ja terveyspalvelukiinteistöihin Suomessa.  Sijoituskohteet jakautuvat laajasti eri hyvinvointi- ja yhteiskuntasektoreille, jossa pääosin harjoitetaan hoivaan, koulutukseen sekä terveyteen liittyvää liiketoimintaa. Maantieteellisesti kohteet jakautuvat hajautetusti eri alueille, mutta pääpaino on Etelä-Suomessa. Rahaston tuotto perustuu pitkään vakaaseen ja ennustettavaan vuokrakassavirtaan. Lisäksi aktiivisilla kehitys- ja investointihankkeilla luodaan lisäarvoa ja lisäkassavirtaa rahastolle. Rahasto sopii korko- ja osakesijoitusten rinnalle, osaksi sijoitussalkkua.

Jennifer Eloheimo, rahaston salkunhoitaja.


Tietoa markkinoiden kehityksestä ja eQ:n näkemyksistä saat eQ Varainhoidon viikkokatsauksesta.