Mihin eQ Rahastoihin juuri nyt kannattaisi sijoittaa? Sijoitus­kohteen valinta riippuu aina sijoitus­horisontistasi, tuotto­tavoitteestasi ja siitä, miten paljon riskiä haluat ottaa. eQ Varainhoidon sijoitus­tiimi käy läpi rahastot, joita pidämme tällä hetkellä mielen­kiintoisimpina.

eQ:n rahastosuosikit:

eQ Kehittyvät Markkinat Osinko
Rahasto sijoittaa kasvaviin ja hyvää osinkoa maksaviin yhtiöihin kehittyvillä markkinoilla. Rahaston sijoituskohteet ovat tyypillisesti vakavaraisia yhtiöitä ja tällä hetkellä salkun sijoituskohteista 60 prosenttia on nettovelattomia yhtiöitä (pankkeja ei laskussa mukana). Rahaston osinkotuotto on 6,5 prosenttia ja salkun PE-luku on kuluvan vuoden ennusteilla 10,0.
Jukka-Pekka Leppä, rahaston salkunhoitaja

eQ High Yield 
Rahasto sijoittaa alemman luottoluokituksen korkeatuottoisiin yrityslainoihin kehittyneillä markkinoilla. Pääasialliset markkinat ovat Eurooppa ja Yhdysvallat. Sijoitustoiminnassa suositaan tasaisen liiketoiminnan ja kassavirran yhtiöitä. Rahaston sijoitukset ovat hyvin hajautettu tyypillisesti noin 70-80 eri yhtiöön. Tuottomielessä HY-lainojen riskilisät ovat edelleen historiallisiin ja erityisesti ennustettuihin maksuhäiriöihin nähden houkuttelevilla tasoilla. Rahaston sijoitusten keskimääräinen tuottotaso on yli 5,2 prosenttia, joka on nolla- tai jopa miinuskorko ympäristössä houkutteleva.

Tommy Petersen, rahaston salkunhoitaja

eQ Sininen Planeetta / eQ Sininen Planeetta BSAG 
Rahasto sijoittaa globaalisti, pääasiassa vahvan kasvunäkymän omaaviin yhtiöihin. Valitsemiemme yhtiöiden kasvunäkymät ovat pitkällä aikavälillä linkittyneet maapallon resurssien käytön älykkäisiiin ratkaisuihin, joilla taistellaan muun muassa ilmastonmuutosta vastaan. Tällä hetkellä osakemarkkinoiden hinnoittelu on näihin kasvunäkymiin suhteuttuna varsin kohtuullinen. Kestävyys ei ole muoti-ilmiö; meillä on pitkä kokemus sijoittamisesta tekoälyyn, teolliseen internetiin (IoT) ja uuteen liikenneteknologiaan, trendeistä jotka ovat näkemyksemme mukaan vasta alkuvaiheessa. Prosessimme tarttuu vahvasti myös sosiaalisen vastuun kysymyksiin, kuten datan ja internetin turvalliseen käyttöön sekä kulutustavaroiden kysynnässä tapahtuviin muutoksiin. Kestävä maatalous, veden käyttö, kiertotalous ja hiilensidonta ilmakehästä ovat tärkeä osa sijoitustoimintaa. Sininen Planeetta etsii ja löytää yhtiöitä, joiden strategiassa on vahvasti esillä kestävä arvonluonti laajassa mittakaavassa.

eQ Sininen Planeetta –rahastoon sijoitettaessa voi sijoittaja valita BSAG-osuussarjan, jonka vuotuinen hallinnointipalkkio on 1,75 % p.a. Sijoittaja maksaa sijoituksestaan vuosittain 0,25 % p.a. enemmän kuin rahaston normaali 1,50 % p.a., ja tämä 0,25 % maksetaan BSAG:lle (Baltic Sea Action Group) . eQ maksaa BSAG:lle lisäksi 1,25 % p.a., mikä kuusinkertaistaa sijoittajan lahjoituksen. Sijoittamalla 10 000 euroa eQ Sininen Planeetta –rahastoon sijoittajan lisäkustannus on 25 euroa vuodessa, mutta BSAG saa yhteensä 150 euroa Itämeren ja maapallon tulevaisuuteen.

Esa Saloranta, rahaston salkunhoitaja

Rahasto sijoittaa Suomessa sijaitseviin toimitilakiinteistöihin, pääpaino kaupan palveluille ja toimistokäyttöön tarkoitetuissa kohteissa kestävillä sijainneilla pääkaupunki- ja Tampereen seuduilla. Rahaston tuotto perustuu pitkään vakaaseen ja ennustettavaan vuokrakassavirtaan. Lisäksi rahasto kehittää aktiivisesti portfoliokohteitaan vastuullisella ja pitkäjänteisellä otteella. Rahasto sopii korko- ja osakesijoitusten rinnalle, osaksi sijoitussalkkua.

Samuel Granvik, rahaston salkunhoitaja

Rahasto sijoittaa moderneihin hoiva- ja terveyspalvelukiinteistöihin Suomessa. Sijoituskohteet jakautuvat laajasti eri hyvinvointi- ja yhteiskuntasektoreille, jossa pääosin harjoitetaan hoivaan, koulutukseen sekä terveyteen liittyvää liiketoimintaa. Maantieteellisesti kohteet jakautuvat hajautetusti eri alueille, mutta pääpaino on Etelä-Suomessa. Rahaston tuotto perustuu pitkään vakaaseen ja ennustettavaan vuokrakassavirtaan. Lisäksi aktiivisilla kehitys- ja investointihankkeilla luodaan lisäarvoa ja lisäkassavirtaa rahastolle. Rahasto sopii korko- ja osakesijoitusten rinnalle, osaksi sijoitussalkkua.

Jennifer Eloheimo, rahaston salkunhoitaja.

Tietoa markkinoiden kehityksestä ja eQ:n näkemyksistä saat eQ Varainhoidon viikkokatsauksesta