Mihin eQ Rahastoihin juuri nyt kannattaisi sijoittaa? Sijoitus­kohteen valinta riippuu aina sijoitus­horisontistasi, tuotto­tavoitteestasi ja siitä, miten paljon riskiä haluat ottaa. eQ Varainhoidon sijoitus­tiimi käy läpi rahastot, joita pidämme tällä hetkellä mielen­kiintoisimpina.

eQ:n rahastosuosikit:

eQ Kehittyvät Markkinat Osinko
Rahasto sijoittaa kasvaviin ja hyvää osinkoa maksaviin yhtiöihin kehittyvillä markkinoilla. Rahaston sijoituskohteet ovat tyypillisesti vakavaraisia yhtiöitä ja tällä hetkellä salkun sijoituskohteista 60 prosenttia on nettovelattomia yhtiöitä (pankkeja ei laskussa mukana). Rahaston osinkotuotto on 8,2 prosenttia ja salkun PE-luku on kuluvan vuoden ennusteilla 7,3 (31.3.2020).

Jukka-Pekka Leppä, rahaston salkunhoitaja

eQ High Yield 
Rahasto sijoittaa alemman luottoluokituksen korkeatuottoisiin yrityslainoihin kehittyneillä markkinoilla. Pääasialliset markkinat ovat Eurooppa ja Yhdysvallat. Sijoitustoiminnassa suositaan tasaisen liiketoiminnan ja kassavirran yhtiöitä. Rahaston sijoitukset ovat hyvin hajautettu tyypillisesti noin 70-80 eri yhtiöön. Korona-viruksen aiheuttama maailmanlaajuinen pandemia on nostanut HY-lainojen riskilisiä tuntuvasti. Markkina hinnoittelee korkeampia maksuhäiriöitä kuin mitä koskaan historiassa on toteutunut. Tuottomielessä HY-lainat tarjoavatkin houkuttelevia tuottotasoja nousseista maksuhäiriöennusteista huolimatta. Rahaston sijoitusten keskimääräinen tuottotaso on yli 9 prosenttia, joka on ennustetut maksuhäiriötkin huomioiden houkutteleva nolla- tai jopa miinuskorko ympäristössä.


Tommy Petersen, rahaston salkunhoitaja

eQ Sininen Planeetta / eQ Sininen Planeetta BSAG 
Rahasto sijoittaa globaalisti, pääasiassa vahvan kasvunäkymän omaaviin yhtiöihin. Valitsemiemme yhtiöiden kasvunäkymät ovat pitkällä aikavälillä linkittyneet maapallon resurssien käytön älykkäisiiin ratkaisuihin, joilla taistellaan muun muassa ilmastonmuutosta vastaan. 

Tällä hetkellä elämme poikkeuksellisia aikoja. Näinäkin aikoina, Sinisen Planeetan filosofia ja tulokulma on edelleen pätevä. Näkemyksemme mukaan se on juuri nyt jopa pätevämpi kuin koskaan aikaisemmin. Emme usko, että toimet paremman ympäristövastuullisuuden suhteen häviävät minnekään. Päinvastoin, monet niistä toimintatavoista, joita nyt joudumme omaksumaan, tulevat jäämään pysyvämpään käytäntöön. Esimerkkinä tästä on vaikkapa videoneuvotteluiden käyttäminen (teema johon olemme sijoittaneet suoraan ja välillisesti jo pitkään). Kun nyt opimme tähän, itse kukin käytännössä, tästä neuvottelu- ja tapaamismuodosta tulee kerta hyppäyksellä pysyviä käytäntöjä. Mikään ei korvaa fyysistä tapaamista jatkossakaan, mutta monia asioita voimme hoitaa tehokkaammin teknologian avulla. Tässä ympäristössä näemme myös datayhteiskunnan tarpeet ja haasteet. Olemme täysin riippuvaisia datan siirtymisestä, käytettävyydestä ja turvallisuudesta. Tähän teemaan sijoitamme tässä rahastossa vahvasti. Kestävä maatalous, veden käyttö, kiertotalous ja hiilensidonta ilmakehästä ovat myös tärkeä osa sijoitustoimintaa. Sininen Planeetta etsii ja löytää yhtiöitä, joiden strategiassa on vahvasti esillä kestävä arvonluonti laajassa mittakaavassa.

Tuottokehitys on ollut absoluuttisesti toki ikävä. Suhteellisesti rahasto on kuitenkin pärjännyt hyvin. Ja mikä parasta, teesimme näyttävät pitävän. Uskomme, että kriisi voitetaan. Uskomme, että osakemarkkinoilla se näkyy nopeammin positiivisena käänteenä, kuin inhimillisellä tasolla ja sairastumistilastoissa. Nyt kun kaikkea osakeriskiä on myyty rajusti, moni kohta tässä markkinassa on valunut kovin alas. Ja kun käänne tulee, paras laatu voittaa kestävällä tavalla etulinjassa. Jokainen kriisi on mahdollisuus. Siniselle Planeetalle tämä on suuri mahdollisuus.

eQ Sininen Planeetta –rahastoon sijoitettaessa voi sijoittaja valita BSAG-osuussarjan, jonka vuotuinen hallinnointipalkkio on 1,75 % p.a. Sijoittaja maksaa sijoituksestaan vuosittain 0,25 % p.a. enemmän kuin rahaston normaali 1,50 % p.a., ja tämä 0,25 % maksetaan BSAG:lle (Baltic Sea Action Group) . eQ maksaa BSAG:lle lisäksi 1,25 % p.a., mikä kuusinkertaistaa sijoittajan lahjoituksen. Sijoittamalla 10 000 euroa eQ Sininen Planeetta –rahastoon sijoittajan lisäkustannus on 25 euroa vuodessa, mutta BSAG saa yhteensä 150 euroa Itämeren ja maapallon tulevaisuuteen.


Esa Saloranta, rahaston salkunhoitaja

Rahasto sijoittaa Suomessa sijaitseviin toimitilakiinteistöihin, pääpaino kaupan palveluille ja toimistokäyttöön tarkoitetuissa kohteissa kestävillä sijainneilla pääkaupunki- ja Tampereen seuduilla. Rahaston tuotto perustuu pitkään vakaaseen ja ennustettavaan vuokrakassavirtaan. Lisäksi rahasto kehittää aktiivisesti portfoliokohteitaan vastuullisella ja pitkäjänteisellä otteella. Rahasto sopii korko- ja osakesijoitusten rinnalle, osaksi sijoitussalkkua.


Samuel Granvik, rahaston salkunhoitaja

Rahasto sijoittaa moderneihin hoiva- ja terveyspalvelukiinteistöihin Suomessa. Sijoituskohteet jakautuvat laajasti eri hyvinvointi- ja yhteiskuntasektoreille, jossa pääosin harjoitetaan hoivaan, koulutukseen sekä terveyteen liittyvää liiketoimintaa. Maantieteellisesti kohteet jakautuvat hajautetusti eri alueille, mutta pääpaino on Etelä-Suomessa. Rahaston tuotto perustuu pitkään vakaaseen ja ennustettavaan vuokrakassavirtaan. Lisäksi aktiivisilla kehitys- ja investointihankkeilla luodaan lisäarvoa ja lisäkassavirtaa rahastolle. Rahasto sopii korko- ja osakesijoitusten rinnalle, osaksi sijoitussalkkua.


Jennifer Eloheimo, rahaston salkunhoitaja.

Tietoa markkinoiden kehityksestä ja eQ:n näkemyksistä saat eQ Varainhoidon viikkokatsauksesta