Mihin eQ Rahastoihin juuri nyt kannattaisi sijoittaa? Sijoitus­kohteen valinta riippuu aina sijoitus­horisontistasi, tuotto­tavoitteestasi ja siitä, miten paljon riskiä haluat ottaa. eQ Varainhoidon sijoitus­tiimi käy läpi rahastot, joita pidämme tällä hetkellä mielen­kiintoisimpina.

eQ:n rahastosuosikit:

eQ Euro Investment Grade

eQ Euro Investment Grade –rahasto sijoittaa pääosin euromääräisiin korkean luottoluokituksen yrityslainoihin laajasti hajauttaen.  Pitkäaikaiselle sijoittajalle yrityslainojen tuottotaso on jo varsin houkutteleva ja korkeampi kuin esim.  eurooppalaisten osakkeiden keskimääräinen osinkotuotto. Rahasto noudattaa eQ Varainhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja rahaston sijoituksista lähes 40 prosenttia on ESG –lainoja. Rahaston ESG-kokonaisarvosana on AAA.

Korkoympäristö on muuttunut. Pitkä nollakorkojen jakso on vihdoin takana. Vaikka tällä hetkellä inflaatio on yhä korkealla, näyttää siltä, että inflaation huippu on jo saavutettu. Korkojen nostosykli on siis loppumassa ja huiput lähellä. 

Jyri Tanskanen, rahaston salkunhoitaja

eQ Vaihtuva Korko sijoittaa vaihtuvakorkoisiin velkakirjoihin, joiden kupongit ovat sidottu Euribor-viitekorkoihin. Korkojen nousu kasvattaa velkakirjojen kuponkeja ja tukee salkun arvonkehitystä, joten rahasto on loistava sijoituskohde nousevien korkojen ympäristössä. Kaikki rahaston sijoitukset ovat euromääräisiä. Rahaston sijoituksilla on erinomainen luottoluokitus ja lyhyt luottoduraatio.

Rahaston ESG-kokonaisarvosana (MSCI) on AAA ja sillä on erittäin matala hiili-intensiteetti. Rahastolla on selvä ylipaino finanssisektorilla, jolla on kilpailuetu vallitsevassa markkinatilanteessa. Pankit hyötyvät nousevista koroista ja kärsivät vähemmän tuotantokustannusten noususta.

Antti Savelainen, rahaston salkunhoitaja

eQ Frontier Osake

eQ Frontier Osake -rahastossa hyödynnetään eQ:n hyväksi todettua kehittyvien markkinoiden osakkeiden sijoitusprosessia pienemmillä kehittyvillä markkinoilla eli ns. frontier-markkinoilla. Monet maailman vahvimmin kasvavat taloudet ovat frontier-maita.

Pyrimme maavalinnassa painottamaan vahvimmin kasvavia talouksia. Esimerkiksi rahaston suurin maapaino on tällä hetkellä Vietnam noin 30 prosentin painolla rahastossa. Vietnamin talouden ennustetaan kasvavan tulevina vuosina noin 7 prosenttia vuodessa, mutta osakkeet eivät kuitenkaan ole maassa kalliita. Sektorivalinnassa korostamme maan kehityksestä ja talouskasvusta hyötyviä sektoreita.

Rahaston osakevalinnassa painotetaan yrityksen kasvupotentiaalia, arvostustasoa, osingonmaksua ja hyvää tasetta. Tiimillämme on pitkä kokemus kehittyville markkinoille sekä frontier-markkinoille sijoittamisesta ja otamme vastuullisuusasiat tarkasti huomioon sijoitustoiminnassamme.

Ilkka Nokso-Koivisto, rahaston salkunhoitaja

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö -rahasto sijoittaa pohjoismaisiin yhtiöihin, joiden markkina-arvo on sijoitushetkellä alle 2mrd euroa. Sijoituskohteita rahastossa on kerrallaan noin 40.

Pitkällä aikavälillä pohjoismaat ovat olleet erinomainen sijoituskohde osakesijoittajalle. Pohjoismaiden sisällä erityisesti pieniin yhtiöihin sijoittaminen on ollut tuottoisaa. Pohjoismaissa ymmärretään erikoistumisen hyödyt, jolloin pienelläkin yhtiöllä on mahdollisuus saavuttaa vahva markkina-asema omalla tarkasti rajatulla markkinallaan. Pohjoismaiden eurooppalaisittain dynaamiset avotaloudet mahdollistavat alustan näille ketterille alansa edelläkävijäyhtiöille kasvaa ja kansainvälistyä kannattavasti.

Rahaston omistamat yhtiöt valitaan yhtiökohtaisen sijoitusanalyysin pohjalta. Valinnassa painotetaan yhtiöitä, jotka kykenevät kasvamaan kannattavasti ja luomaan omistaja-arvoa. Yhtiöt ovat keskimääräistä kannattavampia ja vakavaraisempia, usein tarkasti rajatun toimialansa johtavia toimijoita.

Davit Kantola, rahaston salkunhoitaja

eQ Liikekiinteistöt

eQ Liikekiinteistöt -rahasto sijoittaa Suomessa sijaitseviin toimitilakiinteistöihin, pääpaino kaupan palveluille ja toimistokäyttöön tarkoitetuissa kohteissa kestävillä sijainneilla pääkaupunki- ja Tampereen seuduilla. Rahaston tuotto perustuu pitkään vakaaseen ja ennustettavaan vuokrakassavirtaan. Lisäksi rahasto kehittää aktiivisesti portfoliokohteitaan vastuullisella ja pitkäjänteisellä otteella. Rahasto on hyvä sijoituskohde korko- ja osakesijoitusten rinnalle, osaksi sijoitussalkkua.

Marjaana Berger, rahaston salkunhoitaja

eQ Yhteiskuntakiinteistöt

eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahasto sijoittaa moderneihin yhteiskuntakiinteistöihin Suomessa. Sijoituskohteet jakautuvat laajasti eri hyvinvointi- ja yhteiskuntasektoreille, jossa pääosin harjoitetaan hoivaan, koulutukseen sekä terveyteen liittyvää liiketoimintaa. Maantieteellisesti kohteet jakautuvat hajautetusti eri alueille, mutta pääpaino on Etelä-Suomessa. Rahaston tuotto perustuu pitkään vakaaseen ja ennustettavaan vuokrakassavirtaan. Lisäksi aktiivisilla kehitys- ja investointihankkeilla luodaan lisäarvoa ja lisäkassavirtaa rahastolle. Rahasto on hyvä sijoituskohde korko- ja osakesijoitusten rinnalle, osaksi sijoitussalkkua.

Jennifer Eloheimo, rahaston salkunhoitaja.

Tietoa markkinoiden kehityksestä ja eQ:n näkemyksistä saat eQ Varainhoidon viikkokatsauksesta.