Mihin eQ Rahastoihin juuri nyt kannattaisi sijoittaa? Sijoitus­kohteen valinta riippuu aina sijoitus­horisontistasi, tuotto­tavoitteestasi ja siitä, miten paljon riskiä haluat ottaa. eQ Varainhoidon sijoitus­tiimi käy läpi rahastot, joita pidämme tällä hetkellä mielen­kiintoisimpina.

eQ:n rahastosuosikit:

eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö
Rahasto sijoittaa pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin kehittyvillä markkinoilla. Sijoituskohteena ovat yhtiöt, jotka maksavat hyvää kasvavaa osinkoa ja samalla kasvattavat liiketoimintaansa. Kehittyvien osakemarkkinoiden arvostus on tällä hetkellä maltillinen suhteessa kehittyneiden maiden osakemarkkinoihin, vaikka talouskasvu on kehittyvillä markkinoilla keskimäärin huomattavasti korkeampaa. Liiketoiminnan kasvun lisäksi painotamme osakevalinnassa vahvaa tasetta.

Jukka-Pekka Leppä, rahaston salkunhoitaja

eQ Vaihtuva Korko 
Rahasto sijoittaa hyvän luotto­luokituksen omaavien valtioiden, yritysten ja muiden yhteisöjen euro­määräisiin vaihtuva­korkoisiin korko­instru­menttei­hin. Rahasto sopii erinomaisesti markkinatilanteeseen, jossa korot nousevat. Vaihtuvakorkoisten velkakirjojen kupongit kasvavat korkotason noustessa, mikä tukee rahaston tuottoa. Rahaston sijoituksilla on lisäksi korkea luottoluokitus ja laaja hajautus.

Antti Savelainen, rahaston salkunhoitaja

eQ Sininen Planeetta
Rahasto sijoittaa globaalisti, pääasiassa vahvan kasvunäkymän omaaviin yhtiöihin. Valitsemiemme yhtiöiden kasvunäkymät ovat pitkällä aikavälillä linkittyneet maapallon resurssien käytön älykkäisiiin ratkaisuihin, joilla taistellaan muun muassa ilmastonmuutosta vastaan. Tällä hetkellä osakemarkkinoiden hinnoittelu on näihin kasvunäkymiin suhteuttuna varsin kohtuullinen. Kestävyys ei ole muoti-ilmiö; meillä on pitkä kokemus sijoittamisesta tekoälyyn, teolliseen internetiin (IoT) ja uuteen liikenneteknologiaan, trendeistä jotka ovat näkemyksemme mukaan vasta alkuvaiheessa. Meneillään olevan tuloskauden yrityskohtaiset raportit ovat vahvistaneet näkemystämme siitä, että nyt on hyvä paikka sijoittaa pitkällä horisontilla maapallon älykkäämpään tulevaisuuteen.

Esa Saloranta, rahaston salkunhoitaja


eQ Liikekiinteistöt
Rahasto sijoittaa Suomessa sijaitseviin toimitilakiinteistöihin, pääpaino kaupan palveluille ja toimistokäyttöön tarkoitetuissa kohteissa kestävillä sijainneilla pääkaupunki- ja Tampereen seuduilla. Rahaston tuotto perustuu pitkään vakaaseen ja ennustettavaanvuokrakassavirtaan. Lisäksi rahasto kehittää aktiivisesti portfoliokohteitaan vastuullisella ja pitkäjänteisellä otteella. Rahasto sopii korko- ja osakesijoitusten rinnalle, osaksi sijoitussalkkua. 

Samuel Granvik, rahaston salkunhoitaja


Tietoa markkinoiden kehityksestä ja eQ:n näkemyksistä saat eQ Varainhoidon viikkokatsauksesta.