Mihin eQ Rahastoihin juuri nyt kannattaisi sijoittaa? Sijoitus­kohteen valinta riippuu aina sijoitus­horisontistasi, tuotto­tavoitteestasi ja siitä, miten paljon riskiä haluat ottaa. eQ Varainhoidon sijoitus­tiimi käy läpi rahastot, joita pidämme tällä hetkellä mielen­kiintoisimpina.

eQ:n rahastosuosikit:

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö sijoittaa pienen markkina-arvon omaaviin pohjoismaisiin pörssiyhtiöihin. Pohjoismaiset pienyhtiöt on erittäin mielenkiintoinen sijoitusuniversumi, koska yhtiöt ovat ketterinä toimijoina monesti toimialansa kehityksen aallonharjalla, hyvin johdettuja ja lisäksi varsin omistajaystävällisiä. 

Omistettavat yhtiöt valitaan yhtiökohtaisen sijoitusanalyysin pohjalta. Valinnassa painotetaan yhtiöitä jotka kykenevät kasvamaan kannattavasti ja näin luomaan omistaja-arvoa. Yhtiöt ovat keskimääräistä kannattavampia ja vakavaraisempia, usein tarkasti rajatun toimialansa johtavia toimijoita.

Rahasto sijoittaa pienyhtiöihin, joiden markkina-arvo on sijoitushetkellä alle 2mrd euroa. Sijoituskohteita rahastossa on kerrallaan noin 40, pitäen rahaston tarkasti fokusoituneena ja näkemykseltään aktiivisena. 

Rahaston yli 20-vuoden historian aikana pohjoismaiset pörssiyhtiöt ovat tuottaneet manner Euroopan osakkeita paremmin, ja pohjoismaissa pienet yhtiöt vielä selkeästi suuria yhtiöitä enemmän.

Davit Kantola, rahaston salkunhoitaja

eQ High Yield 

Rahasto sijoittaa alemman luottoluokituksen korkeatuottoisiin yrityslainoihin kehittyneillä markkinoilla. Pääasialliset markkinat ovat Eurooppa ja Yhdysvallat. Sijoitustoiminnassa suositaan tasaisen liiketoiminnan ja kassavirran yhtiöitä. Rahaston sijoitukset ovat hyvin hajautettu tyypillisesti noin 70-80 eri yhtiöön. Korona-viruksen aiheuttama maailmanlaajuinen pandemia on nostanut HY-lainojen riskilisiä tuntuvasti. Markkinat hinnoittelevatkin yhtä korkeita maksuhäiriöitä kuin mitä historiassa on pahimmillaan toteutunut. Tuottomielessä HY-lainat tarjoavatkin houkuttelevia tuottotasoja nousseista maksuhäiriöennusteista huolimatta. Rahaston sijoitusten keskimääräinen tuottotaso on 7* prosenttia, joka on ennustetut maksuhäiriötkin huomioiden houkutteleva nolla- tai jopa miinuskorko ympäristössä.

Tommy Petersen, rahaston salkunhoitaja

eQ Sininen Planeetta / eQ Sininen Planeetta BSAG 
eQ Sininen Planeetta sijoittaa maailmanlaajuisesti yhtiöihin, joiden strategiassa on voimakkaasti edustettuna ympäristö ja sosiaalisen vastuun huomioon ottaminen, sekä hyvä hallintotapa (ESG). Etsimme ja löydämme edelläkävijöitä, joiden kasvunäkymiä tukee kilpailuedun kasvattaminen, samalla kun yhtiöt luovat positiivisia nettovaikutuksia laajasti yrityksen eri sidosryhmiin ja yhteiskuntaan. Sijoitusprosessimme etsii strategista kestävyyttä. Niinpä rahaston yhtiöt ovat myös linjassa laajasti mm. YK:n kestävän kehityksen periaatteiden kanssa ja People-Planet-Profit -ajattelun kanssa. Nämä tekijät ovat erityisen tärkeitä milleniaaleille, joista tulee päivä päivältä tärkeämpi ryhmä sijoitusmarkkinoille. Olemme pystyneet ensimmäisen viiden vuoden aikana myös osoittamaan, että valitsemallamme menetelmällä rahasto on tuottanut erinomaisesti.

Meneillään oleva pandemia on kiihdyttänyt yhteiskunnan tarpeita kestävän tietoyhteiskunnan tukemiseksi. Etätyö ja videoneuvottelut ovat tulleet salamavauhdilla osaksi arkipäivää. Olemme sijoittaneet tähän teemaan jo pitkään. Datan yksityisyys ja sen turvaaminen on keskeinen osa filosofiaamme. Vaikka teknologialla onkin ollut tärkeä osa strategiassamme, sijoitamme tähän toimialaan hyvin valikoidusti, kestävyys aina etusijalla. Samoin periaattein sijoitamme myös terveydenhuolto-toimialaan, maatalouden ja ruokaketjun yhtiöihin sekä liikenneteknologian edelläkävijöihin. Käytämme perinteisen sijoitustutkimuksen rinnalla menetelmiä, jotka ovat ainutlaatuisia ja kehitetty nimenomaan kestävän kasvun paikallistamiseksi.

eQ Sininen Planeetta –rahastoon sijoitettaessa voi sijoittaja valita BSAG-osuussarjan, jonka vuotuinen hallinnointipalkkio on 1,75 % p.a. Sijoittaja maksaa sijoituksestaan vuosittain 0,25 % p.a. enemmän kuin rahaston normaali 1,50 % p.a., ja tämä 0,25 % maksetaan BSAG:lle (Baltic Sea Action Group) . eQ maksaa BSAG:lle lisäksi 1,25 % p.a., mikä kuusinkertaistaa sijoittajan lahjoituksen. Sijoittamalla 10 000 euroa eQ Sininen Planeetta –rahastoon sijoittajan lisäkustannus on 25 euroa vuodessa, mutta BSAG saa yhteensä 150 euroa Itämeren ja maapallon tulevaisuuteen.

Esa Saloranta, rahaston salkunhoitaja

Rahasto sijoittaa Suomessa sijaitseviin toimitilakiinteistöihin, pääpaino kaupan palveluille ja toimistokäyttöön tarkoitetuissa kohteissa kestävillä sijainneilla pääkaupunki- ja Tampereen seuduilla. Rahaston tuotto perustuu pitkään vakaaseen ja ennustettavaan vuokrakassavirtaan. Lisäksi rahasto kehittää aktiivisesti portfoliokohteitaan vastuullisella ja pitkäjänteisellä otteella. Rahasto on hyvä sijoituskohde korko- ja osakesijoitusten rinnalle, osaksi sijoitussalkkua.


Marjaana Berger, rahaston salkunhoitaja

Rahasto sijoittaa moderneihin hoiva- ja terveyspalvelukiinteistöihin Suomessa. Sijoituskohteet jakautuvat laajasti eri hyvinvointi- ja yhteiskuntasektoreille, jossa pääosin harjoitetaan hoivaan, koulutukseen sekä terveyteen liittyvää liiketoimintaa. Maantieteellisesti kohteet jakautuvat hajautetusti eri alueille, mutta pääpaino on Etelä-Suomessa. Rahaston tuotto perustuu pitkään vakaaseen ja ennustettavaan vuokrakassavirtaan. Lisäksi aktiivisilla kehitys- ja investointihankkeilla luodaan lisäarvoa ja lisäkassavirtaa rahastolle. Rahasto on hyvä sijoituskohde korko- ja osakesijoitusten rinnalle, osaksi sijoitussalkkua.


Jennifer Eloheimo, rahaston salkunhoitaja.

*Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta. 

Tietoa markkinoiden kehityksestä ja eQ:n näkemyksistä saat eQ Varainhoidon viikkokatsauksesta