12.09.2012
eQ–konserniin kuuluva eQ Varainhoito Oy ja Finnreit Rahastoyhtiö Oy ovat tänään sopineet, että eQ Varainhoito Oy merkitsee suunnatussa annissa 50% Finnreit Rahastoyhtiö Oy:n osakekannasta ja sillä on osto-optio yhtiön koko osakekantaan.

Tämän sopimuksen seurauksena alkusyksyn aikana lanseerataan täysin uudenlainen kiinteistörahasto, Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt. Rahasto toimii sijoitusrahasto –muodossa ja on Finanssivalvonnan valvoma rahoitusinstrumentti. eQ Hoivakiinteistöt sijoittaa varansa suoraan hoiva-alan kiinteistöihin, joista muodostetaan rahastolle hajautettu salkku. Rahasto maksaa sääntöjensä velvoittamana vuosittain vähintään 75 % kassavirtaperusteisesta voitosta voitto-osuuksina osuudenomistajille ja näin kiinteistöistä saatava tuotto voidaan siirtää veroneutraalisti suoraan sijoittajille. Lisäksi osuudenomistajat hyötyvät pitkällä aikavälillä kiinteistöjen arvonnoususta. Rahaston salkunhoidosta vastaa Finnreit Rahastoyhtiö Oy:n kokeneet kiinteistöammattilaiset.

eQ Oyj:n toimitusjohtaja Janne Larma toteaa:

”eQ Hoivakiinteistöt –rahasto täydentää eQ:n rahastovalikoimaa ja rahaston sijoitustoiminta vastaa erinomaisesti kiinteistömarkkinoiden kasvavaan kysyntään laadukkaista hoivakiinteistöistä. Rahaston tuotto-odotus on myös hyvä, koska rahasto on oikeutettu hyödyntämään sijoitustoiminnassaan maltillista velkavipua ja toisaalta hoiva-alan vuokrasopimukset ovat pitkiä. Rahasto sopii hyvin sekä yksityishenkilöille että institutionaalisille sijoittajille”.

Helsinki

eQ OYJ

 
Lisätietoja: toimitusjohtaja Janne Larma