Vastuullisuus toteutuu eQ:ssa niin yhtiötasolla kuin eQ Varainhoidon sijoitustoiminnassa ja Adviumin corporate finance -toiminnoissa.

Vastuullisuus on osa jokaista sijoituspäätöstä

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vastuullisuus (ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hallintotapa, ESG) huomioidaan sekä sijoituskohteen valinnassa, seurannassa että raportoinnissa kaikissa eQ:n sijoitusalueissa. Jokainen salkunhoitajamme ja analyytikkomme on vastuussa oman rahastonsa ESG -asioiden huomioimisesta. Tätä ei mielestämme voi ulkoistaa. Vastuullisen sijoittamisen kokonaisuudesta vastaa ESG-johtaja Sanna Pietiläinen.

Vastuullinen sijoittaminen 

ESG-prosessi

Sijoituskohteiden valinta

Vastuullisuuden toteuttaminen kaikissa sijoitusalueissamme (osakkeet ja korot, kiinteistösijoitukset ja pääomasijoitukset) on hyvin käytännönläheistä ja osa salkunhoitajan päivittäistä työtä, kun sijoituskohteita valitaan ja rahastoja hoidetaan. Tavoitteemme on erinomainen pitkän aikavälin tuotto. Vastuullisuus ja kestävyys ovat täysin linjassa tämän tavoitteen kautta, ja siksi vastuullisuusanalyysi on kaikkien rahastojemme sijoitusprosesseissa keskiössä. Salkunhoitajan ja analyytikon vastuulla on ESG-arvioinnin teko sijoituskohteesta. Tekemäämme omaa vastuullisuusarviointityötämme tukee ISS ESG, joka monitoroi neljännesvuosittain osake-ja korkorahastojemme sisällöt mahdollisten YK:n Global Combact -periaatteiden vastaisten normirikkomusten varalta.

Sijoituskohteiden seuranta ja niihin vaikuttaminen

Salkunhoitajamme ja analyytikkomme seuraavat vastuullisuuden toteutumista ja kehittymistä sijoituskohteissamme. Oman ja ISS ESG -arvioinnin kautta saatua seulontatietoa käytämme aktiivisesti yritysten kanssa käytävässä vuorovaikutuksessa, ja kaikissa vakavissa rikkomustilanteissa käynnistämme oman erityisen seurantaprosessin, jonka tarkoituksena on selvittää, onko sijoitus edelleen linjassa pitkän aikavälin omistamisen vastuullisuusperiaatteidemme kanssa. Vaikuttamista teemme myös yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa. 

Raportointi sijoittajalle

Raportoimme asiakkaillemme säännöllisesti vastuullisuuden toteutumisesta kaikissa sijoitusalueissamme.

Baltic Sea Action Group -yhteistyö

eQ Varainhoito ja Baltic Sea Action Group, tekevät yhteistyötä, joka mahdollistaa Itämeri-työn tukemisen rahastosijoittamisen kautta. Baltic Sea Action Group (BSAG) on itsenäinen, voittoa tavoittelematon säätiö, jonka toiminnan tavoite on Itämeren tilan parantaminen, sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen. BSAG pyrkii tunnistamaan ja tuomaan yhteen Itämeren suojelemisen kannalta oleellisia toimijoita, ja rakentamaan näiden välille hyödyllistä yhteistyötä. 

Piirretty kala salkku kainalossaBSAG ja eQ uskovat innovatiivisiin ratkaisuihin kamppailussa ympäristöongelmia vastaan ja haluavat toimia tienraivaajana ympäristönsuojelun rintamalla. Yhteistyössä eQ:n kanssa luotu rahoitusmalli on esimerkki ennakkoluulottomasta aloitteesta - rahastosijoittamisen yhteydessä voi samalla sijoittaa kaikkia hyödyttävään kohteeseen. BSAG:n näkökulmasta vaihtoehtoja tukemiseen on nyt kaksi – lahjoita tai sijoita. Sijoittamalla eQ:n Sininen Planeetta -sijoitusrahaston BSAG-osuussarjaan eQ ohjaa hallinnointipalkkiosta 85 % BSAG:n Itämeri-työhön. 

Vastuullisen sijoittamisen politiikat, raportit ja katsaukset 

Lisätietoja vastuullisuuden toteutumisesta eQ:ssa löytyy alta:

Lisäksi raportoimme PRI:lle säännöllisesti vastuullisuuden toteutumisesta sijoitusprosesseissamme, konkreettisista vaikuttamistapahtumistamme sijoituskohteissa sekä kehitysaktiviteeteistamme vastuullisuuden osalta. Oheisessa taulukossa ovat vuoden 2023 PRI- raportoinnista saamamme arvosanat. 

SFR 2023

*PRI -raportoinnin arvosana-asteikko: 1 tähti ”heikko” - 5 tähteä ”paras

Ota yhteyttä:

Sanna Pietiläinen
Sanna Pietiläinen
Johtaja, Vastuullinen sijoittaminen
+358 44 906 0885
sanna.pietilainen(at)eq.fi
LinkedIn