eQ on Suomen johtava pääomarahastoihin sijoittava varainhoitaja. Sijoitamme pääasiassa buyout-rahastoihin, joiden strategiana on ostaa ja kehittää pieniä ja keskisuuria, voitollisia ja kassavirtapositiivisia yrityksiä. Maantieteellisesti pääfokusalueemme on Pohjois-Eurooppa. Pohjois-Amerikan private equity ja venture capital –sekä Euroopan private credit -markkinoille sijoitamme yhteistyökumppaneidemme avulla.

eQ:n private equity -tiimi on tehnyt rahastosijoituksia vuodesta 1994 alkaen ja keräsi vuonna 2002 ensimmäisen eurooppalaisiin pääomasijoitusrahastoihin sijoittavan rahastonsa. eQ Private Equityn asiakaskunta koostuu yli 290 rahastosijoittajasta ja hallinnoitavat varat ylittävät 4,1 miljardia euroa (tilanne 31.3.2024).

PE award 2020 


Lisätietoja: Antti Lyytikäinen, Talousjohtaja, eQ Oyj