20.11.2012
SUOMEEN SYNTYY UUSI MERKITTÄVÄ VARAINHOITAJA KUN eQ OSTAA ICECAPITALIN VARAINHOIDON

eQ ostaa 19.11.2012 solmitulla kaupalla Icecapitalin varainhoitoliiketoiminnan, lukuun ottamatta kiinteistöpääomarahastoliiketoimintaa. eQ:n strategiana on kasvaa johtavaksi varainhoitajaksi Suomessa, ja Icecapitalin ostaminen tukee tätä tavoitetta erinomaisesti. Noin 30 työntekijän Icecapitalilla on varainhoitoliiketoimintaa pääasiassa Suomessa, mutta myös Ruotsissa ja Tanskassa.

Ostettava liiketoiminta koostuu sijoitusrahastoista, täyden valtakirjan ja konsultoivasta varainhoidosta sekä strukturoiduista tuotteista ja pääomasijoitusrahastojen varainkeruusta. Asiakkaat ovat pääosin institutionaalisia sijoittajia ja varakkaita yksityishenkilöitä. Etenkin instituutiosijoittajien varainhoitajana Icecapital on yksi Suomen suurimmista.

eQ:n ja Icecapitalin tuotteet ja palvelut sopivat hyvin yhteen ja täydentävät toisiaan. Yhdistymisessä syntyvä varainhoidon asiantuntijaorganisaatio on yksi Suomen kokeneimmista. Yhdistymisen jälkeen eQ:n hallinnoitavat varat kasvavat 3,4 miljardista eurosta 6,0 miljardiin euroon. Suomeen rekisteröityjä sijoitusrahastoja on 40 ja niissä yhteensä yli miljardi euroa asiakkaiden varoja.

Varainhoidossa menestymiselle keskeistä ovat asiakaslähtöisyys ja osaavat ihmiset. Yhdistynyt eQ ja Icecapital muodostavat kooltaan ja resursseiltaan merkittävän kotimaisen varainhoitajan, joka pystyy kehittämään tuotteitaan ja palveluitaan suomalaisille instituutioasiakkaille ja yksityishenkilöille.

“Tämä kauppa on merkittävä askel tavoitteessamme kasvaa johtavaksi varainhoitajaksi Suomessa. eQ ja Icecapital täydentävät toisiaan erinomaisesti ja muodostavat yhdessä vahvan ja kokeneen varainhoitotiimin. Suunnitelmamme on integroida ostettu liiketoiminta nopeasti osaksi eQ:ta ja yhdistää toiminnot samoihin toimitiloihin.  Jatkossa kaikki toiminnot ovat eQ-brändin alla. Nyt tehty kauppa osoittaa, että eQ on vahva suomalainen toimija, joka on sitoutunut yhtiön pitkäjänteiseen kehittämiseen. Lisäksi on erinomainen asia, että henkilöstön omistusosuus yhtiössä on korkea”, toteaa eQ Oyj:n toimitusjohtaja Janne Larma.

Laajentuneen konsernin henkilöstölle suunnataan yhdistymisen yhteydessä osakeanti, jolla halutaan insentivoida ja sitouttaa henkilöstöä erityisesti yhdistymisen jälkeen.

 
eQ Varainhoitoon kokenut uusi johtoryhmä

eQ Varainhoito Oy:n hallitus on nimittänyt tulevan eQ Varainhoidon johtoryhmän puheenjohtajaksi toimitusjohtaja Mikko Koskimiehen. Johtoryhmän jäseniksi on nimitetty Kirsi Hokka (asiakkuuksista vastaava johtaja), Jyri Viskari (myyntijohtaja), Staffan Jåfs (Private Equity -toiminnasta vastaava johtaja) ja Taru Järvi (hallintojohtaja).

Kaikilla johtoryhmän jäsenillä on pitkä kokemus sijoitusmarkkinoista ja he ovat työskennelleet suomalaisella varainhoitomarkkinalla - sekä kotimaisissa että kansainvälisissä varainhoitotaloissa - sen alkumetreistä lähtien.

“Haluamme tarjota suomalaisille varainhoitoasiakkaille mahdollisimman ammattimaista ja hyvää palvelua ja kasvaa pitkäjänteisesti. Uskon, että eQ ja Icecapital ovat yhdistyneenä erittäin kiinnostava vaihtoehto varainhoitoasiakkaille“, toteaa eQ Varainhoito Oy:n toimitusjohtaja Mikko Koskimies.

 

Helsinki 20.11.2012