02.07.2014
eQ Varainhoidon perustama eQ PE VI North –sijoitusohjelma suljettiin kesäkuun lopussa 130 miljoonaan euron kokoisena. Varainkeruu toteutettiin ennätysajassa 9 kuukaudessa ja ohjelma ylitti 100 miljoonan euron tavoitteensa merkittävästi. Ohjelma on eQ:n suurin ja koostuu 100 miljoonan euron suuruisesta eQ PE VI North- rahastosta ja 30 miljoonan euron suuruisesta mandaatista.

eQ PE VI North–sijoitusohjelma sijoittaa pääomarahastojen kautta pieniin ja keskisuuriin, listaamattomiin yhtiöihin Pohjois-Euroopassa. Sitoumuksia tehdään uusiin, perustettaviin rahastoihin ja lisäksi ostetaan sijoitussitoumuksia ns. jälkimarkkinoilta.

eQ Varainhoito Oy:n pääomasijoitustoiminnasta vastaava johtaja Staffan Jåfs toteaa:

”Pääomarahastosijoituksissa keskeisin asia on managerivalinta, josta eQ:n tiimillä on erinomaista näyttöä jo 15 vuoden ajalta. Tällä hetkellä parhaat rahastot ovat ylimerkittyjä, jolloin tyypillisesti vain aiemmin sijoituksia tehneitä sijoittajia otetaan mukaan. Uuden rahastomme tekemät sitoumukset on kaikki tehty rahastoihin, jotka ovat olleet ylimerkittyjä – mutta olemme hyvien ja pitkäaikaisten managerisuhteiden ansiosta päässeet sijoittajiksi niihin. Tavoitteenamme on sitouttaa eQ PE VI North –ohjelman pääoma mahdollisimman nopeasti ja sen vuoksi uusien rahastosijoitusten lisäksi ostamme myös rahasto-osuuksia jälkimarkkinalta.

Omaisuusluokka on luonteeltaan pitkäaikainen ja epälikvidi, mutta samalla sen tuotto-odotus on korkea. Tästä syystä pääomasijoittaminen sopii erityisen hyvin eläkesijoittajille, yleishyödyllisille säätiöille ja muille pitkäaikaisille sijoittajille. On hienoa, että peräti 35 sijoittajaa on mukana uudessa rahastossamme. Siitä jopa 23 sijoittajaa sijoittaa ensimmäistä kertaa eQ:n pääomarahastoon. eQ PE VI North –ohjelman sulkemisen myötä eQ Varainhoidon koko pääomasijoitusvarallisuus nousee yli 2,8 miljardiin euroon.”