02.09.2014
Suomen Kulttuurirahasto ja eQ Varainhoito ovat tänään allekirjoittaneet monivuotisen sopimuksen, jolla Suomen Kulttuurirahasto ulkoistaa pääoma- ja muiden vaihtoehtoisten sijoitustensa hallinnoinnin eQ Varainhoidolle. Ulkoistaminen koskee sekä olemassa olevia että jatkossa tehtäviä sijoituksia.

”Suomen Kulttuurirahasto on Suomen suurimpia instituutiosijoittajia ja olemme erittäin iloisia siitä, että he valitsivat meidät kumppanikseen pääomasijoitusohjelmansa rakentamisessa. Pääomasijoitukset ovat luonteeltaan pitkäaikaisia ja epälikvidejä, samalla niiden tuotto-odotus on korkeampi kuin muiden omaisuusluokkien. Tästä syystä ne sopivat erityisen hyvin pitkäaikaiselle sijoittajalle. eQ Varainhoidon pääomasijoitustiimillä on pitkä sijoituskokemus, vahva tuottohistoria ja laaja manageriverkosto – uskomme näin tarjoavamme Suomen Kulttuurirahastolle erinomaisen kanavan maailman pääomasijoitusmarkkinoille”, toteaa eQ Varainhoidon pääomasijoitusten johtaja, Staffan Jåfs.

Olemme olleet tyytyväisiä pääomasijoitussalkkumme tuottoon ja pääomasijoitukset ovat myös jatkossa keskeinen osa sijoitusallokaatiotamme. Suhteessa muihin omaisuusluokkiin pääomasijoituksiin ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin tarvitaan kuitenkin paljon hallinnollisia resursseja sekä seuranta- ja raportointijärjestelmiä. Keskittämällä uudet sijoitukset ja salkunhallinnan eQ Varainhoitoon saamme samalla kustannustehokkuutta, hyvää raportointia ja meille räätälöityä sijoituspalvelua”, toteaa Suomen Kulttuurirahaston asiamies Ralf Sunell.