08.12.2014
Kirkon Keskusrahasto (”KKR”) ja eQ Varainhoito Oy (”eQ”) ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jolla KKR keskittää olemassa olevan pääoma- ja kiinteistörahastojen salkun hallinnon ja raportoinnin eQ:lle. Sopimus on jatkoa vuosi sitten solmitulle sijoitussopimukselle, jolla KKR ulkoisti uusien pääomarahastosijoitusten tekemisen eQ:lle.
”Kirkon Keskusrahasto on Suomen suurimpia instituutiosijoittajia ja olemme erittäin iloisia siitä, että he valitsivat meidät kumppanikseen pääoma- ja kiinteistörahastosalkkunsa hallinnointiin ja raportointiin. Näiden sijoitusten tuotto-odotus on etenkin pääomasijoitusten osalta korkeampi kuin muiden omaisuusluokkien, mutta niiden hallinnointi ja raportointi on varsin työlästä, ja vaatii hyvin toteutettuna erikoisjärjestelmiä ja –osaamista sekä resursseja. eQ Varainhoidon pääomasijoituksia hallinnoivalla tiimillä on pitkä kokemus suurien sijoituskokonaisuuksien hallinnoinnista”, toteaa eQ Varainhoidon pääomasijoitusten johtaja, Staffan Jåfs.

Pääoma- ja kiinteistörahastojen hallinto sitoo paljon resursseja suhteessa muihin omaisuusluokkiin ja niiden suhteelliseen painoon koko sijoitusvarallisuudestamme. Uskomme, että ulkoistamalla tämän osan sijoitushallinnosta eQ:lle, voimme nostaa pääoma- ja kiinteistörahastosalkun raportoinnin ja analyysin tasoa samalla, kun vapautamme resursseja ydintoimintoihimme”, toteaa Kirkon Keskusrahaston sijoitusjohtaja Ira van der Pals.


Lisätiedot:

Staffan Jåfs, johtaja pääomasijoitukset, eQ Varainhoito Oy, puh 09-6817 8736 / e-mail: staffan.jafs(at)eq.fi

Ira van der Pals, sijoitusjohtaja, Kirkon Keskusrahasto, puh 09-1802 478  / e-mail: Ira.Vanderpals(at)evl.fi