17.11.2015

eQ Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt 21.10.2015 seuraavista sääntömuutoksista:

1) eQ Hoivakiinteistöt- ja eQ Liikekiinteistöt -erikoissijoitusrahastojen varojen sijoittamista (4§) on täydennetty mahdollisuudella sijoittaa johdannaisiin. Lisäksi sääntöihin on tehty teknisiä muutoksia.

2) eQ High Yield - , eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina - ja eQ Pohjoismaat Pienyhtiö -erikoissijoitusrahastot muutetaan ns. tavallisiksi sijoitusrahastoiksi (UCITS). Muutoksilla ei ole vaikutusta rahastojen nykyiseen sijoituspolitiikkaan, kuluihin tai riskeihin.

Muutoksista ei aiheudu osuudenomistajille kustannuksia eikä veroseuraamuksia, eikä muutosten hyväksyminen edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. eQ Kiinteistörahastojen uudet säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 21.10.2015 ja muiden rahastojen sääntömuutokset Finanssivalvonta on hyväksynyt 6.11.2015. Kaikki säännöt tulevat voimaan 19.12.2015.

Lisätietoja sääntömuutoksista on saatavissa osoitteesta

eQ Rahastoyhtiö Oy, Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki tai puhelimitse 09-6817 8700.

eQ Rahastoyhtiö Oy

Allaolevat säännöt ja avaintietoesitteet tulevat voimaan 19.12.2015

eQ Hoivakiinteistöt säännöt 

KIID eQ Hoivakiinteistöt

eQ Liikekiinteistöt säännöt 

KIID eQ Liikekiinteistöt

eQ High Yield säännöt 

KIID eQ High Yield

eQ KM Yrityslaina säännöt

KIID eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö säännöt

KIID eQ Pohjoismaat Pienyhtiö