07.01.2016

eQ Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt 16.12.2015 eQ Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia -rahaston sääntömuutoksesta:

  • Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Sijoitusrahasto eQ CO2.
  • Sijoituspolitiikka (5 § Rahaston varojen sijoittaminen) muuttuu siten, että Rahasto sijoittaa varansa jatkossa pääasiassa sellaisiin yhtiöihin, joiden toiminta ja strategia kytkeytyy merkittävällä tavalla globaalin energiatalouden muutokseen kohti pienempää hiilijalanjälkeä.

Muutoksella ei ole vaikutusta rahaston kuluihin tai riskeihin.
Muutoksista ei myöskään aiheudu osuudenomistajille kustannuksia eikä veroseuraamuksia, eikä muutosten hyväksyminen edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä.

Finanssivalvonta on hyväksynyt uudet säännöt 4.1.2016 ja ne tulevat voimaan 12.2.2016.

eQ Rahastoyhtiö Oy

 

Allaolevat säännöt ja avaintietoesite tulevat voimaan 12.2.2016

eQ CO2 Säännöt

KIID eQ CO2