09.02.2016
LEHDISTÖTIEDOTE
9.2.2016, klo 9:00
 
Uuden eQ PE VIII North -pääomarahaston ensimmäinen sulkeminen tehtiin aiottua aikaisemmin 51 miljoonan euron kokoisena. Samalla rahasto tekee sijoitussitoumukset kahteen, erinomaisen tuottohistorian omaavaan pääomarahastoon, yhteensä 20 miljoonalla eurolla. Ensimmäisessä sulkemisessa oli mukana kaikkiaan 18 sijoittajaa, joista viisi sijoittaa ensimmäistä kertaa eQ:n pääomarahastoon. Varainkeruuta jatketaan kevään ajan ja rahaston lopullinen sulkeminen tehdään kesäkuussa.
 
eQ PE VIII North -rahasto tekee sijoituksia pääomasijoitusrahastoihin, jotka sijoittavat listaamattomiin, pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin Pohjois-Euroopassa. Rahaston salkussa tulee olemaan 10-12 kohderahastoa, joiden avulla rahaston sijoitukset hajautetaan useille eri toimialoille, maantieteellisille alueille ja eri sijoitusvaiheisiin. Sitoumuksia tehdään uusiin, perustettaviin rahastoihin ja lisäksi ostetaan rahastoja jälkimarkkinoilta. Tavoitteena on sijoittaa rahasto kokonaan seuraavan 24 kuukauden aikana.
 

eQ Varainhoidon pääomasijoitustoiminnan johtaja Staffan Jåfs toteaa:

”Seitsemänhenkinen tiimimme on Pohjoismaiden kokeneimpia rahastosijoitustiimejä, jolla on yhteenlaskettuna 80 vuoden kokemus managerivalinnasta Pohjois-Euroopassa. Tuottohistoriamme yli 80 tekemästämme pääomarahastosijoituksesta on erittäin vahva. Lisäksi pitkäaikaisena toimijana olemme saavuttaneet laajan tunnettuuden pääomasijoittajien keskuudessa, mikä mahdollistaa meille pääsyn useimpiin parhaiten menestyneiden managereiden rahastoihin. Suosimme paikallisia managereita, koska uskomme että paikallisuus on selkeä kilpailuetu uusien kohdeyhtiöiden löytämisessä. Valitsemme kohderahastot perustuen managerin aiempaan tuottohistoriaan ja kykyyn tehdä sijoituksia ja irtaantua niistä. Arvostamme myös managerien itse omiin rahastoihinsa tekemiä sijoituksia varmistaaksemme, että meillä on yhteiset intressit.
Matalan korkotason ja heiluvien pörssikurssien vallitessa sijoittajat kasvattavat vaihtoehtoisten sijoitusten painoa salkuissaan. Pääomasijoitukset tarjoavat vakaata ja hyvää tuottoa sellaiselle pitkäjänteiselle sijoittajalle, jolle likviditeetti ei ole tärkein sijoituskriteeri.”  
 
 
Helsinki 9.2.2016
eQ Varainhoito Oy
 
Lisätietoja:
Staffan Jåfs, johtaja, pääomasijoitukset, eQ Varainhoito Oy, puh: +358 (9) 6817 8736, staffan.jafs(at)eQ.fi