10.03.2016
eQ Rahastoyhtiö toteuttaa eQ Globaali Sektorit -rahaston sulautumisen eQ CO2 -rahastoon 15.4.2016.  Finanssivalvonta on myöntänyt luvan sulautumisen täytäntöönpanolle päätöksellään 9.3.2016.

Sulautumisen tausta
eQ Rahastoyhtiö Oy:n hallitus päätti 29.2.2016 eQ Globaali Sektorit  -rahaston (”sulautuva rahasto”) sulauttamisesta eQ CO2 -rahastoon (”vastaanottava rahasto”). Molemmat rahastot ovat globaaleja osakerahastoja, joilla on sama vertailuindeksi, riskiluokka ja hallinnointipalkkio.  Sulautuminen ei aiheuta olennaisia muutoksia eQ Globaali Sektorit -rahaston osuudenomistajien sijoitusprofiiliin.

Vaikutukset osuudenomistajille
Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Sulautuvan rahaston varat ja vastuut siirretään vastaanottavaan rahastoon ja sulautuvan rahaston osuudenomistajat saavat aiempaa rahasto-omistustaan vastaavan osuuden uudesta rahastosta. Sulautuminen ei aiheuta osuudenomistajille veroseuraamuksia.

Osuudenomistajien oikeudet
Sulautumisiin osallistuvien rahastojen osuudenomistajilla on oikeus ennen sulautumista lunastaa rahasto-osuutensa tai vaihtaa ne ilman palkkiota toiseen eQ Rahastoyhtiön hallinnoimaan rahastoon 14.4.2016 klo 12:00 saakka. Lunastuksesta tai vaihdosta ei peritä palkkiota, mutta mahdollinen luovutusvoitto tai –tappio realisoituu verotuksessa. Sulautumisen jälkeen kaikilla osuudenomistajilla on samat oikeudet eQ CO2 -rahastossa.

Lisätietoja sulautumisesta
Kaikille sulautumiseen osallistuvien rahastojen osuudenomistajille lähetetään tarkemmat asiakaskirjeet. Sulautuvan rahaston osuudenomistajien on suositeltavaa tutustua vastaanottavan rahaston Avaintietoesitteeseen, joka postitetaan asiakaskirjeen mukana.

Avaintietoesite, rahastoesite, rahaston säännöt sekä puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus ovat saatavilla joko eQ:n verkkopalvelusta osoitteessa www.eQ.fi tai eQ Rahastoyhtiöstä. Lisäksi sulautumista koskevat tilintarkastajien ja säilytysyhteisön lausunnot sekä lisätietoja sulautumisesta on saatavilla eQ Rahastoyhtiöstä, Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs., Helsinki tai puhelimitse numerosta (09) 6817 8700.

eQ Rahastoyhtiö Oy

Asiakaskirje eQ Globaali Sektorit sulautuu eQ CO2 rahastoon

Avaintietoesite eQ CO2