18.04.2016
18.4.2016, klo 9:15
 
eQ PE VIII North -pääomarahaston toinen sulkeminen tehtiin 15.4. ja siinä pääomia kerättiin yli 34 miljoonaa euroa. Rahastossa on nyt yhteensä yli 85 miljoonaa euroa sijoitussitoumuksia. Toisessa sulkemisessa mukaan tuli 18 uutta sijoittajaa ja sijoittajia on nyt yhteensä 36.  Varainkeruuta jatketaan kevään ajan ja rahaston lopullinen sulkeminen tehdään kesäkuussa. Rahaston sijoitustoiminta on lähtenyt ripeästi liikkeelle ja salkkuun on jo tehty 3 sijoitusta, mukaan lukien yksi jälkimarkkinasijoitus. Salkussa on jo yli kymmenen kohdeyhtiötä.
 
eQ PE VIII North -rahasto tekee sijoituksia pääomasijoitusrahastoihin, jotka sijoittavat listaamattomiin, pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin Pohjois-Euroopassa. Salkussa tulee olemaan 10-12 kohderahastoa, joiden avulla sijoitukset hajautetaan useille eri toimialoille, maantieteellisille alueille ja eri sijoitusvaiheisiin. Sitoumuksia tehdään uusiin, perustettaviin rahastoihin ja lisäksi voimme ostaa rahastoja jälkimarkkinoilta. Tavoitteena on tehdä sitoumukset kohderahastoihin seuraavan 24 kuukauden aikana.

eQ Varainhoidon pääomasijoitustoiminnan johtaja Staffan Jåfs toteaa:

”Seitsemänhenkinen tiimimme on Pohjoismaiden kokeneimpia rahastosijoitustiimejä, jolla on yhteenlaskettuna 80 vuoden kokemus managerivalinnasta Pohjois-Euroopassa. Tuottohistoriamme yli 80 tekemästämme pääomarahastosijoituksesta on erittäin vahva. Lisäksi pitkäaikaisena toimijana olemme saavuttaneet laajan tunnettuuden pääomasijoittajien keskuudessa, mikä mahdollistaa meille pääsyn useimpiin parhaiten menestyneiden managereiden rahastoihin. Suosimme paikallisia managereita, koska uskomme että paikallisuus on selkeä kilpailuetu uusien kohdeyhtiöiden löytämisessä. Valitsemme kohderahastot perustuen managerin aiempaan tuottohistoriaan ja kykyyn tehdä sijoituksia ja irtaantua niistä. Arvostamme myös managerien itse omiin rahastoihinsa tekemiä sijoituksia varmistaaksemme, että meillä on yhteiset intressit.
 
Matalan korkotason ja heiluvien pörssikurssien vallitessa sijoittajat kasvattavat vaihtoehtoisten sijoitusten painoa salkuissaan. Pääomasijoitukset tarjoavat vakaata ja hyvää tuottoa sellaiselle pitkäjänteiselle sijoittajalle, jolle likviditeetti ei ole tärkein sijoituskriteeri.”  
 
Helsinki 18.4.2016
eQ Varainhoito Oy
 
Lisätietoja:
Staffan Jåfs, johtaja, pääomasijoitukset, eQ Varainhoito Oy, puh: +358 (9) 6817 8736, staffan.jafs(at)eQ.fi