09.11.2016
eQ Rahastoyhtiö toteuttaa eQ Afrikka -erikoissijoitusrahaston sulautumisen eQ Frontier Osake -erikoissijoitusrahastoon 16.12.2016. Finanssivalvonta on myöntänyt luvan sulautumisen täytäntöönpanolle päätöksellään 7.11.2016.

Sulautumisen tausta

eQ Rahastoyhtiö Oy:n hallitus päätti 26.10.2016 eQ Afrikka -rahaston (”sulautuva rahasto”) sulauttamisesta eQ Frontier Osake -rahastoon (”vastaanottava rahasto”). Molemmat rahastot ovat erikoissijoitusrahastoja. Sulautuminen ei aiheuta olennaisia muutoksia eQ Afrikka -rahaston osuudenomistajien riskiprofiiliin muuten kuin että riskiprofiili muuttuu hajautetummaksi.

Vaikutukset osuudenomistajille

Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Sulautuvan rahaston varat ja vastuut siirretään vastaanottavaan rahastoon ja sulautuvan rahaston osuudenomistajat saavat aiempaa rahasto-omistustaan vastaavan osuuden uudesta rahastosta. Sulautuminen ei aiheuta osuudenomistajille veroseuraamuksia.

Osuudenomistajien oikeudet

Sulautumisiin osallistuvien rahastojen osuudenomistajilla on oikeus ennen sulautumista lunastaa rahasto-osuutensa tai vaihtaa ne ilman palkkiota toiseen eQ Rahastoyhtiön hallinnoimaan rahastoon 15.12.2016 klo 12:00 saakka. Lunastuksesta tai vaihdosta ei peritä palkkiota, mutta mahdollinen luovutusvoitto tai -tappio realisoituu verotuksessa. Sulautumisen jälkeen kaikilla osuudenomistajilla on samat oikeudet eQ Frontier Osake -rahastossa.

Lisätietoja sulautumisesta

Kaikille sulautumiseen osallistuvien rahastojen osuudenomistajille lähetetään tähän sulautumiseen liittyvät asiakaskirjeet. Sulautuvan rahaston osuudenomistajien on suositeltavaa tutustua vastaanottavan rahaston Avaintietoesitteeseen, joka postitetaan asiakaskirjeen mukana.

Avaintietoesite, rahastoesite, rahaston säännöt sekä puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus ovat saatavilla joko eQ:n verkkopalvelusta osoitteessa www.eQ.fi tai eQ Rahastoyhtiöstä.
Lisäksi sulautumista koskevat tilintarkastajien ja säilytysyhteisön lausunnot sekä lisätietoja sulautumisesta on saatavilla eQ Rahastoyhtiöstä, Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs., Helsinki tai puhelimitse numerosta (09) 6817 8700.

eQ Rahastoyhtiö Oy 

Asiakaskirje eQ Afrikka ja eQ Frontier Osake

KIID eQ Frontier Osake