20.12.2016
eQ Rahastoyhtiö Oy on toteuttanut eQ Afrikka erikoissijoitusrahaston sulautumisen eQ Frontier Osake erikoissijoitusrahastoon 16.12.2016. Finanssivalvonta myönsi luvan sulautumisen täytäntöönpanolle 7.11.2016, jonka jälkeen sulautumisesta tiedotettiin osuudenomistajia kirjeitse ja Helsingin Sanomissa 9.11.2016.

eQ Afrikka -rahaston osuudenomistajat ovat saaneet sulautumisvastikkeena sulautumispäivänä 16.12.2016 eQ Frontier Osake –rahaston osuuksia saman euromäärän verran, kuin heillä on ollut  eQ Afrikka -rahaston osuuksia sulautumispäivän 16.12.2016 arvolla. Kasvuosuudet on vaihdettu kasvuosuuksiksi (K) ja tuotto-osuudet on vaihdettu tuotto-osuuksiksi (T).  Alkuperäinen hankintahinta ja –päivä on pysynyt samana verotusta varten. Sulautumistapahtumista ei aiheudu veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osuudenomistajille.


Asiakaspalvelumme vastaa mielellään mikäli Teillä on kysyttävää sulautumisiin liittyen, Asiakaspalvelu(at)eQ.fi tai 09-6817 8700.

Ystävällisin terveisin
eQ Rahastoyhtiö Oy