13.01.2017

LEHDISTÖTIEDOTE

 

eQ Varainhoidon private equity -liiketoiminta on kasvanut vahvasti vuoden 2016 aikana ja hallinnoitavat varat ovat noin 4,3 miljardia euroa. eQ Varainhoito hallinnoi yhteensä 20 private equity -rahastoa ja täyden valtakirjan salkkua. eQ:n rahastot sijoittavat rahastojen kautta pieniin ja keskisuuriin, listaamattomiin yhtiöihin Pohjois-Euroopassa, Itä-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Rahastot Pohjois-Eurooppaan ja USA:han kerätään vuorovuosin.

Private equity -liiketoiminnan kasvaessa on sijoitustiimiin rekrytoitu sijoitusjohtajaksi KTM, OTK Anne Riekki.  Hän siirtyy eQ Varainhoidon palvelukseen Suomen Teollisuussijoitus Oy:stä, jossa hän toimi johtoryhmän jäsenenä ja rahastotiimin vetäjänä vastuualueenaan sijoitukset suomalaisiin ja ulkomaisiin private equity -rahastoihin. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Eqvitec Partnersin mezzanine-tiimissä ja Euroopan investointirahastossa Luxemburgissa. Anne on myös pitkään toiminut Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen hallituksen jäsenenä. Hän aloittaa uudessa tehtävässään viimeistään 10.2.2017.

”eQ Varainhoidon private equity -liiketoiminnan asiakasvarat kasvoivat merkittävästi vuoden 2016 aikana – keräsimme yhteensä 400 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Tuoreimpaan eQ PE VIII North -rahastoon kerättiin 160 miljoonaa euroa 78 sijoittajalta ja teimme myös uusia täyden valtakirjan sopimuksia. Samalla vuosi 2016 oli sijoitusaktiviteetiltaan vilkkain eQ:n historiassa – sijoitimme yhteensä 240 miljoonaa euroa Euroopan ja Pohjois-Amerikan private equity -markkinoille. Koska korkotuotot pysyvät matalina ja osakemarkkinoilla riittää volatiliteettia uskomme, että vaihtoehtoisten sijoitusten suosio tulee kasvamaan entisestään ja varaudumme tulevaan kasvuun vahvistamalla tiimiä. Kansainvälisen sijoituskokemuksensa ja asiantuntemuksensa myötä Anne Riekki sopii erittäin hyvin kokeneeseen tiimiimme. Hänellä on myös vahva kokemus Credit-markkinoista. eQ tuo markkinoille ensimmäisen private credit -rahaston alkuvuonna 2017 ja tiimin credit-osaaminen vahvistuu merkittävästi rekrytoinnin myötä.” toteaa eQ Varainhoidon pääomasijoituksista vastaava johtaja Staffan Jåfs.

Helsinki 13.1.2017

eQ Varainhoito Oy

  

Lisätietoja:

Staffan Jåfs, johtaja, pääomasijoitukset, eQ Varainhoito Oy, puh: +358 (9) 6817 8736, staffan.jafs(at)eQ.fi