31.01.2017

Matkaraportti Kiinasta

eQ:n kehittyvien markkinoiden osakesijoitukset -tiimissä tapaamme sijoituskohteitamme säännöllisesti ja nyt vuorossa oli matka Kiinaan ja siellä tarkemmin Pekingiin. Kiina on meille tärkeä sijoitusmarkkina, ja kehittyvien maiden suurimpana taloutena sillä on merkitystä myös laajemmin sijoituksiimme. Peking taas on kiinnostava kohde sijoittajalle, koska se on eittämättä Kiinan politiikan keskus. Yksityisten yritysten pääkonttorit sijaitsevat usein muissa Kiinan suurkaupungeissa, mutta politiikkaan ja talouden tilaan pääsee parhaiten kiinni juuri Pekingissä. Osakesijoituksissa olemme toki erityisesti kiinnostuneita yksittäisistä yrityksistä, mutta laajempi talouden ymmärrys auttaa valitsemaan kasvavat sektorit ja niiltä kiinnostavimmat yritykset.

  

 Tammikuun alkupuolella viettämäni viikko Pekingissä toi päivitystä Kiinan taloustilanteeseen. Viikon aikana tapasin runsaasti talousasiantuntijoita sekä yritysten edustajia ja kävimme mielenkiintoisia keskusteluja Kiinan talouden tilasta. Talouskasvutrendin jatkumisesta seuraavat 2-3 vuotta oli selkeä konsensus, ja jos talous sakkaa, on maalla varaa elvyttää. Talousindikaattorit näyttävät vahvemmilta kuin vuosi sitten ja ovat hyvällä tasolla kautta linjan (mm. ostopäällikköindeksit, tuottajahinnat ja ulkomaankauppaluvut). Talouskasvun ylläpitäminen on erityisen tärkeää Kiinan hallinnolle yhteiskunnallisen vakauden säilyttämisen vuoksi. Kiina on maailman toiseksi suurin talous ja maailman talouskasvun suurin yksittäinen kontribuuttori, joten sen vaikutusta ei pääse pakoon, sijoitti sitä mille markkinalle tahansa.

Paljon puhutaan Kiinan velkatasoista ja tätä kävimme tietenkin läpi matkallakin. Kiinan velkataso ei ole maailmanlaajuisessa vertailussa mitenkään erityisen korkea, mutta velan kasvuvauhti on ollut hyvin nopea. Erityiseksi Kiinan tilanteen tekee se, että Kiinan julkinen velka on suurelta osin valtionyhtiöiden velkaa. Kaikista talouden veloista noin 33 % on valtionyhtiöiden velkaa, kun keskushallinnolla ja paikallishallinnolla on yhteensä 26 % velasta. Loput 41 % on kotitalouksilla ja yksityisillä yrityksillä. Valtaosa julkisesta velasta on kuitenkin kotimaista velkaa, jota korkea säästämisaste on tukenut. Suurin yksittäinen ongelmakohta laajemminkin Kiinan taloudessa on ehdottomasti valtionyhtiöiden tilanne. Merkittävä osa koko taloudesta kulkee valtionyhtiöiden kautta, mutta kannattavuustasot valtionyhtiöissä ovat matalat ja velkaisuusasteet korkeat. 

 

Valtionhallinto on puuttumassa heikoimmassa tilanteessa oleviin, erityisesti ylikapasiteettisektoreilla toimiviin, valtionyhtiöihin. Yhteiskunnallinen vakaus on tässäkin uudistuksessa keskiössä, erityisesti koska useat valtionyhtiöt ovat merkittäviä työnantajia. Heikoimmassa tilanteessa olevien yritysten alasajoon ollaan kehittämässä hallittua prosessia mm. yhdistämällä yhtiöitä toisiin, restrukturoimalla yritysrakenteita ja vaihtamalla velkaa omaksi pääomaksi mahdollisuuksien mukaan. On kuitenkin tärkeää, että ongelma on tunnistettu ja vaikuttaa, että siihen ollaan puuttumassa. Pankkien tiukat varantovaatimukset vähentävät valtionyhtiöiden lainojen riskisyyttä koko kansantalouden tasolla. eQ Varainhoidon rahastoissa emme ole sijoittaneet vaikeuksissa oleviin valtionyhtiöihin.

Suurimmat mahdollisuudet Kiinassa näemme kuluttajasektorilla. Palkkojen ja yksityisen kulutuksen kasvu sekä kaupungistumisen jatkuminen vahvana tukevat kuluttajasektoria. Monet meille tutut kuluttajatuotteet ovat vasta arkipäiväistymässä Kiinassa. Tämä konkretisoitui Pekingissä tutustuessani eri yritysten liikkeisiin supermarketeista ja elektroniikkaliikkeistä ravintolaketjuihin. Palvelusektorin merkitys koko talouden tasollakin on kasvanut Kiinassa tasaisesti ja se kattaa jo yli puolet maan bruttokansantuotteesta. Sijoittajalle tämä luo mahdollisuuksia ja erityisesti Kiinan kuluttajasektori on kiinnostanut meitä jo pitkään. Mobiilimaksaminen yleistyy nopeasti, kuluttajaluotot ovat kasvussa, perinteiset kaupat nähdään verkkokauppojen jakelukanavana ja partnerina. Aiemmin hallinnon fokus oli kannustaa panostamaan verkkokaupan kehitykseen, joka onkin onnistunut erinomaisesti. Verkkokaupassahan Kiina onkin nyt jo edelläkävijä maailmassa. Nyt tämä fokus on siirtymässä perinteiseen kauppaan ja sen kehittämiseen verkkokaupan partnerina. Perinteisestä kaupasta tapahtuva tavarantoimitus auttaa sekä verkkokaupan että perinteisen liikkeen myyntiä. Kiinan kuluttajasektorilla tuleekin olemaan vielä useita menestyksekkäitä yrityksiä sekä tuottoisia sijoituksia sijoittajille.

Kaiken kaikkiaan Kiinan-matka pääasiassa vahvisti aiempia näkemyksiämme, mutta toi myös lisää perspektiiviä sijoitustoimintaamme. On virkistävää päästä katsomaan sijoituskohteita paikan päälle.

Ilkka Nokso-Koivisto, Analyytikko

eQ:n osakerahastoista Kiinan markkinoille sijoittaa esimerkiksi eQ Kehittyvät Markkinat osinko. Rahaston tuotto vuonna 2016 oli 23 prosenttia, mikä on rahaston historian toiseksi paras vuosituotto. Paras maavalinta oli Brasilia, jonka pörssi nousi yli 70 prosenttia vuoden aikana. Rahaston salkusta parhaimmillaan 15 prosenttia oli sijoitettuna Brasiliaan. Parhaat osakevalinnat salkkuun osuivat Indonesiasta. Salkussa on kaksi Indonesialaista pankkia, joiden kurssit nousivat vahvasti vuoden aikana. Erityisen voimakkaasti nousi rahaston suurin sijoitus Bank PD Jabar Banten, jonka kurssi nousi yli 100 prosenttia joulukuussa ja koko vuoden aikana 350 prosenttia.

Rahasto on toiminut kohta jo kuusi vuotta (rahasto aloitti 15.2.2011) ja tällä ajanjaksolla osinkostrategia on toiminut erinomaisesti. Rahaston vuosituotto on ollut 7,4 prosenttia, kun indeksituotto samalla ajanjaksolla on ollut 2,6 prosenttia. Kuudessa vuodessa eroa indeksiin on siten kertynyt 36,1 prosenttia. Ero indeksiin on saavutettu kurinalaisella strategialla, joka keskittyy vahvaan osinkovirtaan ja markkinoita nopeampaan kasvuun. Uskomme että näiden yhdistelmä toimii jatkossakin.Jukka-Pekka Leppä, Salkunhoitaja, kehittyvät osakemarkkinat