28.03.2017
eQ Rahastoyhtiö Oy:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 23.3.2017, päätti yhtiön hallinnoimien eQ Rahastojen tuotto (T) -osuuksien omistajille maksettavasta tuotosta vuodelta 2016 seuraavasti:

Sijoitusrahastojen tuotto-osuuksien omistajille maksettava tuotto on 4,0 %. Poikkeuksena eQ Kehittyvät Markkinat Osinko sijoitusrahasto, eQ Hoivakiinteistöt - ja eQ Liikekiinteistöt erikoissijoitusrahastot, joiden tuotto-osuuksien omistajille maksetaan tuottona 6,0 % ja Sijoitusrahasto eQ Vaihtuva Korko, jonka tuotto-osuuksien omistajille maksetaan tuottona 2,0 %. Tuotto-osuuden euromäärä lasketaan 31.12.2016 rahasto-osuuden arvosta.
Maksettavalla tuotolla merkitään uusia vastaavia rahasto-osuuksia rahastojen yhteisissä säännöissä mainitulla tavalla. Poikkeuksena tästä ovat eQ Hoivakiinteistöt - ja eQ Liikekiinteistöt –rahastot, joiden tuotto-osuuksilla tehtävät merkinnät toteutetaan vasta 31.3.2017 laskettavaan rahasto-osuuden arvoon.

Niille osuudenomistajille, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa tuoton rahana, maksetaan tuotto 31.3.2017 mennessä. Poikkeuksena eQ Hoivakiinteistöt – ja eQ Liikekiinteistöt –rahastot, joiden tuotot maksetaan viimeistään 30.4.2017.

Lisätietoa rahastoistamme ja niiden tuotonmaksusta saat omalta yhteyshenkilöltäsi tai asiakaspalvelustamme: asiakaspalvelu(at)eQ.fi ja 09-6817 8700.

eQ Rahastoyhtiö Oy