05.04.2017

Kehittyvillä markkinoilla vahva alkuvuosi

Kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat ilahduttaneet sijoittajia varsin hyvällä kurssikehityksellä alkuvuoden aikana ja eQ Kehittyvät Markkinat Osinko –rahaston arvo nousi lähes 8 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja rahaston koko nousi yli 300 miljoonan euron. Erityisesti Aasian markkinat ovat tuottaneet vahvasti. Hyvään kehitykseen on mielestämme kestävät perusteet. Tärkeimpiä näistä on paraneva talouskehitys ja tämän myötä yritysten paraneva tuloskehitys.

Erityisesti Kiinasta on viimeaikoina julkaistu hyviä talouslukuja. Tuorein julkaistu ns. ostopäällikköindeksi nousi lukemaan 51,8, mikä on korkein taso lähes viiteen vuoteen. Tämä indikoi talouden vahvistumista. Toinen vahva luku oli tuottajahinnat, jotka nousivat 7,8 prosenttia helmikuussa vuoden takaiseen verrattuna. Tuottajahintojen nousu parantaa yrityksien tulosnäkymiä. Tuottajahintojen nousu kertoo myös talouden vahvuudesta. Perinteisesti hinnat nousevat silloin kuin kysyntä on vahvaa.

Vahvistuvan talouskasvun myötä kehittyvien markkinoiden tuloskasvun odotetaan selvästi kiihtyvän. Tällä hetkellä markkinoiden konsensusennuste MSCI:n kehittyvien markkinoiden indeksin vuoden 2017 tuloskasvulle on 25 prosenttia. Toteutuessaan tuloskasvu olisi voimakkainta seitsemään vuoteen.Kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat historiassa tuottaneet hyvin USA:n keskuspankin koronnostosyklien aikana.

Sijoittajat ovat olleet huolissaan Yhdysvaltojen korkojen nostojen vaikutuksesta kehittyville talouksille. Mielestämme huoli on aiheeton. Korkojen nousu kertoo siitä, että taloudessa menee paremmin, mikä taas lupaa hyvää myös kehittyville markkinoille.

Edellisissä koronnostosykleissä vahvistuvan talouskehityksen vaikutus pörsseihin onkin ollut selvästi suurempi kuin koronnoston negatiivisten tekijöiden vaikutus ja kehittyvien talouksien pörssit ovat nousseet vahvasti. Vastaavasti korkojen laskiessa pörssit ovat kehittyneet heikosti.

Oheisessa kuvassa on esitetty MSCI:n Brasilia, Kiina, Venäjä ja Intia –pörssi-indeksit euromääräisinä. Vuosien 1999-2000 koronnostosylin aikana BRIC-maista kaikki muut paitsi Kiina nousivat. Koronlaskuissa 2000-2003 kaikki muut paitsi Venäjä laskivat. Korkojen noustessa 2004-2006 kaikien BRIC-maiden  pörssit nousivat vahvasti. Finanssikriisin aikana 2007-2008 korkoja laskettiin voimakkaasti ja samalla osakemarkkinat laskivat voimakkaasti. Nykyisessä korkosyklissä FED nosti korkoa ensimmäisen kerran vuoden 2015 lopussa. Sen jälkeen kaikkien BRIC- markkinoiden pörssit ovat olleet nousussa.Kehittyvien markkinoiden osakkeiden arvostus yhä varsin maltillinen

Huolimatta viimeaikaisesta kurssinoususta on kehittyvien markkinoiden arvostus mielestämme yhä maltillinen. MSCI:n kehittyvien markkinoiden indeksin PE- luku on 12,9 ja osinkotuotto 2,7 prosenttia. Arvostus on noin 25 prosenttia halvempi kuin MSCI:n koko maailman osakemarkkinat kattavan indeksin. eQ Kehittyvät Markkinat Osinko -rahaston PE- luku on 9,4 ja osinkotuotto 6,1 prosenttia. Maltillisen arvostuksen lisäksi yhtiöiden tuloskasvu on vahvaa, mikä mahdollistaa osinkosumman kasvamisen myös ensi vuonna.

Mielestämme maltillinen arvostus, korkea osinko yhdistettynä paraneviin talousnäkymiin tarjoaa varsin suosiollisen tilanteen sijoittajille.Jukka-Pekka Leppä, Johtaja kehittyvät osakemarkkinat