19.06.2017
LEHDISTÖTIEDOTE

eQ Varainhoito Oy (”eQ) on kevään 2017 aikana kerännyt eQ PE IX US -rahastoon yli 100 MUSD ja rahaston lopullinen sulkeminen tehtiin 14.6.2017. Rahasto on jo toinen Pohjois-Amerikkaan sijoittava eQ:n Private Equity -rahasto. Ensimmäinen, eQ PE VII US, perustettiin vuonna 2015 80 MUSD:n kokoisena.

Edeltäjänsä tavoin eQ PE IX US -rahasto sijoittaa pohjoisamerikkalaisiin private equity -rahastoihin, joiden strategiana on tehdä oman pääoman ehtoisia sijoituksia listaamattomiin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Rahaston sijoitussalkussa tulee olemaan noin kymmenen rahastoa, joiden avulla rahasto tullaan hajauttamaan useille eri toimialoille ja maantieteellisille alueille. Rahaston hallinnointiyhtiönä toimii eQ ja sijoitusneuvonantajana RCP Advisors. RCP:n 44 hengen henkilöstö työskentelee Chicagossa ja Los Angelesissä ja yhtiön hallinnoitavat varat ovat 5,5 mrd USD.

Staffan Jåfs, johtaja, pääomasijoitukset, kommentoi:
”Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyökumppanimme RCP:n toimintaan ja ammattitaitoon. Ensimmäisen US- rahastomme sijoitussitoumukset on tehty tavoiteaikataulussa eli kahdessa vuodessa. Salkussa on erittäin mielenkiintoisia kohderahastoja, joihin emme olisi ilman RCP:n pitkäaikaisia kontakteja päässeet mukaan. Uuden eQ PE IX US -rahaston sijoitustoiminta on jo käynnistynyt ja rahaston pääomasta on tehty sijoitussitoumukset jo kolmeen rahastoon.

Asiakkaamme ovat kiinnostuneita sijoittamaan eQ:n perinteisen Eurooppa-osaamisen rinnalla myös maailman suurimmalle private equity -markkinalle eli USA:han. Vuoden 2015 eQ PE VII US -rahastossa on 35 sijoittajaa ja uudessa eQ PE IX US -rahastossa sijoittajia on yli 50. Pääosa asiakkaistamme sijoittaa eQ:n private equity -rahastoihin ohjelman muotoisesti eli salkkua rakennetaan joka vuosi tehtävin sijoitussitoumuksin. eQ tuo markkinoille joka toinen vuosi Eurooppaan sijoittavan rahaston ja joka toinen vuosi USA:han sijoittavan rahaston. Lisäksi eQ:n kautta voi sijoittaa myös Private Credit -markkinoille. Ensimmäinen, 92 m€ kokoinen Private Credit -rahastomme lähti liikkeelle 31.3.2017 ja seuraava perustetaan loppuvuonna 2018.”

eQ:n seitsemän hengen private equity -tiimillä on erittäin pitkä kokemus PE-markkinasta ja eQ hallinnoi yhteensä 4,5 mrd euron private equity -varallisuutta.

Helsinki 19.6.2017

eQ Varainhoito Oy

Lisätietoja:

Staffan Jåfs, Johtaja, pääomasijoitukset, eQ Varainhoito Oy
puh: +358 (9) 6817 8736