29.12.2017

Mitä vuosi 2018 tuo tullessaan?

Lähdemme vuoteen 2018 yllättävän vahvan globaalin talouskasvun merkeissä. Länsimaissa pitkään jatkunut rahapoliittinen elvytys on alkanut tuottaa tulosta ja yllättäen myös Euroopassa kasvu on käynnistynyt laaja-alaisesti. Jopa Suomen talous kasvaa selvästi ennakoitua nopeammin. 

Vahvistuva kasvu on tyypillisesti hyväksi useimmille riskipitoisille sijoituskohteille, esimerkiksi osakkeille ja kiinteistömarkkinoille. Talouskasvun käynnistyminen on kuitenkin ollut niin hidasta, että osa sijoittajista epäilee edelleen sitä, onko kasvun vauhdittuminen vain lyhyt ja tilapäinen ilmiö. Toinen koulukunta taas uskoo vahvaan ja pitkäaikaiseen kasvuun ja ennakoi korkojen nousevan selvästi jo vuoden 2018 aikana. 

eQ Varainhoito uskoo vahvan kasvun jatkuvan vuonna 2018. Hintojen nousussa eli inflaatiossa ei edelleenkään näy kiihtymisen merkkejä, eli korkotaso Euroopassa pysynee maltillisena, joskin nousupaineita pitkiin korkoihin alkanee syntyä. Lyhyissä koroissa sen sijaan ei liene vielä nousupainetta -Euroopan Keskuspankki pitänee ohjauskorkonsa nykytasolla vielä jonkin aikaa.

Sijoittajan näkökulmasta emme odota pitkiin korkosijoituksiin paljoakaan tuottoa vuonna 2018 ja myös negatiivinen tuotto on mahdollinen, jos kasvunäkymät vahvistuvat entisestään. Osakkeista näkemyksemme on positiivinen, mutta sijoittajan on huomioitava alue-, sektori-, ja yrityskohtaiset, isot arvostuserot. Uskomme myös, että volatiliteetti eli osakemarkkinoiden heilunta lisääntyy ensi vuoden aikana. Myös siitä kiinteistömarkkinasta, jolle itse sijoitamme näkemyksemme on edelleen positiivinen. Nettovuokratuottotasot ovat edelleen hyviä verrattuna esimerkiksi korkosijoituksiin ja oma kahdeksan hengen kiinteistötiimimme tekee hartiavoimin työtä kiinteistöjen kehittämiseksi.

Kirsi Martin, Strategi