03.04.2018

Pörssiyhtiöden vahva tuloskehitys jatkui vuonna 2017, osinkosumma uuteen ennätykseen

Suomen talouskasvu kiihtyi viime vuonna viennin, investointien ja yksityisen kulutuksen vauhdittamana. Tilastokeskuksen tarkistettujen lukujen mukaan vuoden 2017 talouskasvu oli 2,7 %. Useimmat alan asiantuntijat odottavat kuluvan vuoden talouskasvun jatkuvan viime vuoden vauhdissa. 

Viennin kasvuvauhti vuonna 2017 yllätti useimmat ekonomistit. Tullin tilastojen mukaan tavaravienti kasvoi peräti 15 %. Myös teollisuuden saamat uudet tilaukset kasvoivat viime vuonna lähes 13 %. (Lähde, Tilastokeskus). Viennin ja uusien tilausten kasvu on jatkunut myös alkuvuonna 2018, joten vientiyhtiöiden tuloskasvulle on hyvät edellytykset koko vuotta ajatellen.

Helsingin pörssissä listattujen yhtiöiden tuloskehitys viime vuonna oli odotusten mukaista. Valtaosa listatuista yhtiöistä pystyi kasvattamaan liikevaihtoaan ja tulostaan. Pörssiyhtiöiden yhteenlaskettu nettotulosumma vuonna 2017 nousi 16,3 miljardiin euroon. Kasvua edelliseen vuoteen kertyi 9,5 %. (Lähde, eQ) 

Helsingin pörssi: yhtiöiden nettotulos
Miljardi euroa, vuosina 1995 - 2018E

Kuluvalle vuodelle odotamme yhteenlasketun nettotulossumman paranevan 8 % viime vuodesta. Toki vuoden alkupuoliskolla yhtiöiden tulosparannus on varmasti viime vuotta voimakkaampaa, johtuen matalasta vertailuluvusta.

Perusteollisuus ja erityisesti metsäteollisuusyhtiöt paransivat tulostaan viime vuonna. Tulosparannus näkyi muun muassa yhtiöiden maksamien osinkojen kasvuna. Metsäteollisuustuotteiden kysyntä oli vuonna 2017 vahva ja sellun hinta saavutti uuden, kaikkien aikojen ennätyksen. Vahva viime vuosi onkin näkynyt yhtiöiden osakekurssissa, ja metsäyhtiöiden osakkeet ovat tämän kevään aikana saavuttaneet jo uuden ennätystason.

Viennin hyvä veto auttoi myös konepajayhtiöitä parantamaan yhteenlaskettua tulostaan vuonna 2017. Suurista yhtiöistä vain Kone kärsi uusien tilausten niukkuudesta. Tälle vuodelle näkymät konepajayhtiöiden osalta ovat valoisat johtuen erityisesti uusien tilausten kasvusta. Investointikysynnän uskotaan kasvavan vahvasti myös kuluvana vuonna. Viime vuonna investoinnit kasvoivat Suomessa noin 6 %. (Lähde, ETLA)

Myös kauppa- ja liikenne paransivat tulostaan viime vuonna. Huomiota herätti etenkin sektorin kovin kurssinousija Finnair, joka kolminkertaisti liikevoittonsa ja osakekurssi nousi yli 200 %.

Pankit ja rahoitus – sektorin yhteenlaskettu liikevoitto jäi edellisvuodesta (2016). Kehitys johtui erityisesti Nordean vuoden 2017 tuloksen notkahduksesta. Markkinoilla uskotaan tuloksen kääntyvän kasvuun viimeistään vuonna 2019. 

Pörssiyhtiöiden osinkosumma kasvoi tänä keväänä ennätykselliset 11 %

Valtaosa pörssiyhtiöstä ilmoitti nostavansa viime vuodelta maksettavan osinkonsa määrää. Yhtiöiden yhteenlaskettu osinkosumma vuodelta 2017 nousi uuteen ennätykseen, 12,8 miljardiin euroon. Osinkojen kasvua kertyi peräti 11 % eli osingot kasvoivat hieman tulossumman kasvua nopeammin. Edellinen ennätyksellinen osinkosumma saavutettiin vuoden 2006 maksetuista osingoista. 

Helsingin pörssi: yhtiöiden osinkosumma
Miljardi euroa, vuosina 1995 - 2018E

Pörssiyhtiöiden painotettu osinkotuotto viime vuodelta nousi noin 4,6 %:iin. Keskimmäisen (mediaani) yhtiön osinkotuotto oli noin 3,7 %. Pörssiyhtiöiden nettotulossummasta osinkoina maksettava osuus viime vuodelta nousi noin 78 %:iin. Pitkäaikainen osinkosuhde on ollut 50 - 60 %:n paikkeilla. Ennusteidemme mukaan osinkosumma kasvaa myös ensi vuoden keväällä, mutta ei ehkä aivan vuoden 2017 vertaisesti.

Hannu Angervuo

Hannu Angervuo, Salkunhoitaja