13.04.2018

Salkunhoitaja matkustaa: Taiwan

Matkustimme keväällä Taiwaniin tapaamaan yrityksiä, joihin olemme sijoittaneet. Matkan aikana katsastimme myös muutaman mahdollisen uuden sijoituskohteen. Yritysvierailujen lisäksi osallistuimme asiantuntijaluennoille, jotka käsittelivät muun muassa tekoälyn kehitystä ja Taiwanin poliittista tilannetta.

Osingonjakoon kannustava politiikka tekee Taiwanin markkinasta mielenkiintoisen sijoituskohteen osinkoja arvostavalle sijoittajalle

Tapaamiamme yhtiöitä yhdistää niiden taseiden vahvuus. Ainoastaan yhdellä sijoituskohteellamme on velkaa, muilla kassa on suurempi kuin velka tai velkaa ei ole ollenkaan. Tämä mahdollistaa runsaan osingonjakosuhteen. Monen taiwanilaisen yrityksen vahvan taseen taustalla on omistusrakenne. Noin 70 prosenttia Taiwanin pörssin yhtiöistä voidaan luokitella niin sanotuiksi perheyhtiöiksi. Nämä yhtiöt arvostavat vahvaa tasetta, ja investoinnit halutaan rahoittaa omalla kassavirralla. Tuotto yhtiöstä halutaan ottaa osinkoina, koska suvun osakkeita ei haluta myydä. Toinen korkeaan osingonjakoon ohjaava tekijä on verotus: sitä osaa yhtiön tuloksesta, jota ei makseta yhtiöstä ulos osinkona, verotetaan korkeammalla veroprosentilla.  

Osingon lisäksi myös kasvua

Taiwanin yritysrakenne on mielenkiintoinen. Maassa on runsaasti korkean teknologian osaamista ja maa on tunnettu erityisesti korkean teknologian tuotteiden valmistajana. eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö -rahastossa onkin sijoituskohteina muun muassa kaksi mikropiirien suunnittelijaa ja valmistajaa sekä erilaisten elektronisten komponenttien, piirilevyjen ja tietokoneiden valmistajia. Yhtiöt toimivat sektoreilla, joilla kasvu on suhteellisen voimakasta.

Taiwanin kansa kannattaa nykyisten suhteiden ylläpitoa suhteessa Kiinaan

Taiwanin poliittinen tilanne on mutkikas. Virallisesti voimassa on yhä niin sanottu yhden Kiinan politiikka ja Kiinaa ei haluta ärsyttää. Kansan keskuudessa status quo -tilanteen ylläpitäminen saakin yli 85 prosentin kannatuksen. Tämä on ymmärrettävää, sillä Kiina ei missään tilanteessa tulisi hyväksymään Taiwanin itsenäistymistä, ja toisaalta Kiinan ja Taiwanin taloussuhteet ovat merkittäviä. Sijoituskohteistamme usealla yhtiöllä on joko tuotantoa Kiinassa tai Kiina on niille merkittävä markkina-alue. Tätä suhdetta ei haluta vaarantaa yrityksissä eikä liioin kansan keskuudessa.

  
Taiwan on yhteiskuntana jo varsin kehittynyt, ja talous perustuu suurelta osin korkean teknologian tuotteisiin. Sijoituskohteisiin paikan päällä tutustuminen on aina hyödyllistä, ja auttaa ymmärtämään paremmin kyseisten sijoitusten riskejä ja mahdollisuuksia. Tapaamamme yhtiöt olivat mielestämme keskimäärin varsin tasokkaita. Osakesijoituksia Taiwanista on kolmessa eQ:n kehittyvien markkinoiden osakerahastossa. Erityisesti eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö –rahastossa Taiwan on suurella painolla (23,8%). Pidämme maata kiinnostavana sijoituskohteena tällä hetkellä.

Jukka-Pekka Leppä, Salkunhoitaja, kehittyvät osakemarkkinat