22.11.2018
Orkla ASA ja Kotipizza Group Oyj ovat 22.11.2018 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Orkla tekee vapaaehtoisen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Kotipizzan liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Kotipizzan tai sen tytäryhtiöiden hallussa. Ostotarjouksessa Kotipizzan osakkeenomistajille tarjotaan 23,00 euron käteisvastike jokaista osaketta kohden, jolloin ostotarjouksen mukainen Kotipizzan osakkeiden yhteenlaskettu arvo on noin 146,1 miljoonaa euroa. Kotipizzan hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella Kotipizzan osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä.

Advium toimii Kotipizzan taloudellisena neuvonantajana ostotarjoukseen liittyen.

Lisätietoja: Pörssitiedote