12.12.2018
LEHDISTÖTIEDOTE

eQ Varainhoito ja Baltic Sea Action Group, BSAG, ovat aloittaneet yhteistyön, joka mahdollistaa Itämeri-työn tukemisen rahastosijoittamisen kautta. Sijoittamalla eQ:n Sininen Planeetta -sijoitusrahaston BSAG-osuussarjaan eQ ohjaa hallinnointipalkkiosta 85 % BSAG:n Itämeri-työhön.

eQ Sininen Planeetta –rahastoon sijoitettaessa voi valita BSAG-osuussarjan, jonka vuotuinen hallinnointipalkkio on 1,75 % p.a. Sijoittaja maksaa sijoituksestaan vuosittain 0,25 % p.a. enemmän kuin rahaston normaali 1,50 % p.a., ja tämä 0,25 % maksetaan BSAG:lle. eQ maksaa BSAG:lle lisäksi 1,25 % p.a., mikä kuusinkertaistaa sijoittajan lahjoituksen. Sijoittamalla 10 000 euroa eQ Sininen Planeetta –rahastoon sijoittajan lisäkustannus on 25 euroa vuodessa, mutta BSAG saa yhteensä 150 euroa Itämeren ja maapallon tulevaisuuteen.

BSAG ja eQ uskovat innovatiivisiin ratkaisuihin kamppailussa ympäristöongelmia vastaan ja haluavat toimia tienraivaajana ympäristönsuojelun rintamalla. Yhteistyössä eQ:n kanssa luotu rahoitusmalli on esimerkki ennakkoluulottomasta aloitteesta - rahastosijoittamisen yhteydessä voi samalla sijoittaa kaikkia hyödyttävään kohteeseen. BSAG:n näkökulmasta vaihtoehtoja tukemiseen on nyt kaksi – lahjoita tai sijoita.

Miksi Itämerta on suojeltava?

Itämeren suojelulle on tarvetta, sillä meri kärsii ravinnekuormituksen aiheuttamasta rehevöitymisestä. Itämeren pohjassa on laajoja hapettomia alueita, joilla ei juuri ole elämää. Ilmastonmuutos uhkaa entisestään Itämeren herkkää ja ainutlaatuista ekosysteemiä. Itämeren auttaminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen kulkevat käsi kädessä, kun panostetaan esimerkiksi tehokkaaseen ravinteiden kierrätykseen sekä maatalousmaan kykyyn sitoa ja varastoida hiiltä ilmakehästä.

Vaikka Itämeren ekosysteemi on ainutlaatuinen, ovat sen kohtaamat ongelmat maailmanlaajuisia. Rehevöityminen ja happikadot vaivaavat maailmalla muitakin merialueita, ja ilmastonmuutos uhkaa koko maapalloa. Itämeren alueella rehevöitymisen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtävät toimet, kuten tehokas ravinteiden kierrätys ja maatalousmaan hiilensidontakyvyn parantaminen, ovat sovellettavissa myös globaalisti. Itämeren suojeluun panostaminen voikin parhaimmillaan poikia ratkaisuja ja innovaatioita, joita voidaan viedä myös Itämeren alueen ulkopuolelle.

Mikä on Baltic Sea Action Group?

Baltic Sea Action Group on itsenäinen, voittoa tavoittelematon säätiö, jonka toiminnan tavoite on Itämeren tilan parantaminen, sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen. BSAG pyrkii tunnistamaan ja tuomaan yhteen Itämeren suojelemisen kannalta oleellisia toimijoita, ja rakentamaan näiden välille hyödyllistä yhteistyötä. BSAG uskoo, että Itämeren pelastaminen vaatii panostusta kaikilta yhteiskunnan osa-alueilta.

Mikä on eQ ja eQ Sininen Planeetta?

eQ-konserni on kotimainen, vastuulliseen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 9,0 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

eQ:n laajasta rahastovalikoimasta eQ Sininen Planeetta –rahasto sopii temaattisesti erittäin hyvin BSAG-yhteistyöhön – se on kestävän teknologian osakerahasto. Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti yhtiöihin, joille maapallon resurssien kestävä hyödyntäminen on keskeinen osa toimintaa. Se sopii ympäristötietoiselle sijoittajalle, joka haluaa olla mukana tekoälyn, datan hallinnan ja teollisen internetin (IoT) kehityksen etulinjassa tukemassa ilmastonmuutoksen vastaista toimintaa. eQ Sininen Planeetta –rahaston CO2 päästöluku on yksi markkinoiden matalimmista. Kuten kaikissa osakerahastoissa, sijoitusajan tulee olla pitkä.

Helsinki 12.12.2018

eQ Varainhoito Oy

Lisätietoja:

Mikko Koskimies, toimitusjohtaja, eQ Varainhoito Oy, puh: +358 9 6817 8799,
mikko.koskimies(at)eQ.fi