27.09.2019
eQ Rahastoyhtiö sulauttaa eQ Kehittyvä Aasia ja eQ Venäjä –rahastot eQ Kehittyvät Markkinat Osinko -rahastoon 1.11.2019. Finanssivalvonta on myöntänyt luvan sulautumisten täytäntöönpanolle päätöksellään 2.9.2019.

Sulautumisten tausta
eQ Rahastoyhtiö Oy:n hallitus päätti 28.8.2019 eQ Kehittyvä Aasia -rahaston (”sulautuva rahasto”) ja eQ Venäjä –rahaston (”sulautuva rahasto”) sulauttamisesta eQ Kehittyvät Markkina Osinko -rahastoon (”vastaanottava rahasto”).

Vaikutukset osuudenomistajille
Sulautumiset eivät edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Sulautuvien rahastojen varat ja vastuut siirretään vastaanottavaan rahastoon ja sulautuvien rahastojen osuudenomistajat saavat aiempaa rahasto-omistustaan vastaavan osuuden uudesta rahastosta. Sulautumiset eivät aiheuta osuudenomistajille veroseuraamuksia.

Osuudenomistajien oikeudet
Sulautumisiin osallistuvien rahastojen osuudenomistajilla on oikeus ennen sulautumista lunastaa rahasto-osuutensa tai vaihtaa ne ilman palkkiota toiseen eQ Rahastoyhtiön hallinnoimaan rahastoon 31.10.2019 klo 12:00 saakka. Lunastuksesta tai vaihdosta ei peritä palkkiota, mutta mahdollinen luovutusvoitto tai –tappio realisoituu verotuksessa. Sulautumisten jälkeen kaikilla osuudenomistajilla on samat oikeudet eQ Kehittyvät Markkinat Osinko -rahastossa.

Lisätietoja sulautumisesta
Kaikille sulautumiseen osallistuvien rahastojen osuudenomistajille on lähetetty näihin sulautumisiin liittyvät asiakaskirjeet. Sulautuvien rahastojen osuudenomistajien on suositeltavaa tutustua vastaanottavan rahaston avaintietoesitteeseen, joka on postitettu asiakaskirjeiden mukana.

Avaintietoesitteet, rahastoesitteet, rahastojen säännöt sekä puolivuotiskatsaukset ja vuosikertomukset ovat saatavilla joko eQ:n verkkopalvelusta osoitteessa www.eQ.fi tai eQ Rahastoyhtiöstä. Lisäksi sulautumisia koskevat tilintarkastajien ja säilytysyhteisön lausunnot sekä lisätietoja sulautumisesta on saatavilla eQ Rahastoyhtiöstä, Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs., Helsinki tai puhelimitse numerosta (09) 6817 8700.

eQ Rahastoyhtiö Oy

Asiakastiedote eQ Aasia ja eQ KM Osinko rahastojen osuudenomistajille

Asiakastiedote eQ Venäjä ja eQ KM Osinko rahastojen osuudenomistajille

KIID eQ Kehittyvät Markkinat Osinko