27.09.2019
eQ Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt 28.8.2019 hallinnoimiensa rahastojen säilytysyhteisön vaihtamisesta ja sääntömuutoksista. Finanssivalvonta on hyväksynyt säilytysyhteisön vaihtamisen 2.9.2019 ja sijoitusrahastojen sääntömuutokset 16.9.2019. Erikoissijoitusrahastojen sääntömuutokset on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 10.9.2019. Kaikki muutokset tulevat voimaan 1.11.2019.

Kaikkien eQ rahastojen uusi säilytysyhteisö on OP Säilytys Oy 1.11.2019 lukien.

Sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen sääntöihin on tehty lukuisia muutoksia: Uuden sijoitusrahastolain mukaisesti vuosittaisesta osuudenomistajien kokouksesta on luovuttu ja lisätty mahdollisuus rahastoyhtiön aloitteesta tapahtuvaan lunastukseen. Rahastojen tuotonjakoa ja osuudenomistajien tiedottamista koskeviin sääntökohtia on muutettu. Rahastokohtaiset sääntökohdat on kirjoitettu pääosin uudelleen ja useiden rahastojen sallittuja sijoituskohteita ja sijoitusrajoituksia on muokattu. Kiinteistörahastojen lunastuspäivät on siirretty joulu- ja kesäkuulle sekä lunastustoimeksiannon määräaikaa on aikaistettu kolmeen kuukauteen ennen lunastusta. Näiden keskeisimpien muutosten lisäksi sääntöihin on tehty muita pienempiä muutoksia.

Muutosten hyväksyminen ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä.

Lisätietoja sääntömuutoksista, nykyiset ja uudet säännöt kokonaisuudessaan sekä rahastojen avaintietoesitteet on saatavissa osoitteesta www.eQ.fi kunkin rahaston rahastokohtaiselta sivulta sekä eQ Rahastoyhtiö Oy:stä, Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki tai puhelimitse eQ Asiakaspalvelusta 09-6817 8700 (9-16).


eQ Rahastoyhtiö Oy