27.11.2019

ESG eQ Private Equity:n toteuttamana - sanoista tekoihin ja tuloksena korkein arvosana PRI-arvioinnissa

eQ Varainhoito on toiminut aktiivisena vastuullisen sijoittamisen edelläkävijänä jo useiden vuosien ajan. Olemme allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI, UN’s Principles for Responsible Investment) vuonna 2010. Edistämme vastuullista sijoittamista Pääomasijoittajat ry:ssä ja Invest Europessa Lisäksi toimimme aktiivisena jäsenenä Finsifissä (Finland's Sustainable Investment Forum) ja olemme CDP:n Climate Change -ohjelman allekirjoittaja.

eQ:n omaa vastuullisuutta yhtiönä ohjaa neljä teemaa, joita haluamme edistää määrittelemiemme aktiviteettien kautta. Hyvä hallintotapa ja vastuullisuus ovat liiketoimintamme lähtökohta. Meille on tärkeää, että, asiakkaamme ovat tyytyväisiä ja kokevat saavansa ammattimaista palvelua. Edistämme ympäristön kannalta kestävää toimintaa. Lisäksi teemme parhaamme, että eQ on hyvä työpaikka ja parhaat ammattilaiset haluavat olla täällä töissä.

”Systemaattinen ja kurinalainen ESG-lähestymistapa on ollut jo usean vuoden ajan tärkeä osa private equity -sijoitustoimintaamme.   Osoituksena tästä pitkäjänteisestä työstä kertoo se, että eQ:n private equity sai korkeimman arvonsanan A+ vuoden 2019 PRI-arvioinnissa”, iloitsee Staffan Jåfs, johtaja, pääomasijoitukset.

Olemme sisällyttäneet ESG:n (environment, social, governance) systemaattisesti private equity –prosesseihimme, joita ovat mm. kohderahastovalinta, -seuranta ja sijoittajaraportointi. Analyysistä ja sen kehittämisestä vastaavat eQ Varainhoidon vastuullisen sijoittamisen johtajan tuella kaikki private equity -tiimin sijoitusasiantuntijat. ESG-analyysiä ja johtopäätöksiä ei voi mielestämme ulkoistaa.

Potentiaalisen kohderahaston hallinnointiyhtiön vastuullisuutta arvioidessamme lähdemme liikkeelle perusasioista, joita ovat vastuullisuuteen liittyvä asenne ja kirjoitetut politiikat. Päädymme konkreettisiin yksityiskohtiin, kuten työvälineinä käytetyt tarkastuslistat, sijoituskohteiden seurantaan liittyvät menetelmät ja sijoittajaraportointi. Vastuullisuus on aina sijoituspäätökseen vaikuttava tekijä. Konkreettisena esimerkkinä ESG -arvioinnista rahastovalinnassa voimme mainita viimeaikaisen tapauksen koskien potentiaalista yhdysvaltalaista kohderahastoa, jossa sijoitus oli kaupallisesti hyvin perusteltavissa, mutta hallinnointiyhtiön sijoitusstrategia sisälsi altistuman puolustusvälineteollisuuteen. Lisäselvityksenä eQ:n sijoituskomitea halusi perehtyä tarkasti siihen, miten hallinnointiyhtiö määritteli sijoituskohteiden liiketoiminnan suhteessa hallinnointiyhtiön ESG-politiikkaan. Lopputuloksena sijoituskomitea totesi, että sijoituskohteen hallinnointiyhtiön prosessit olivat hyvin määritellyt ja heidän vastuullisen sijoittamisen politiikkansa mukaisia ja siten esitti sijoittamista ko. rahastoon.

Kohderahastojen seurannassa pidämme tärkeänä ymmärtää ja saada konkreettista tietoa vastuullisuuden toteutumisesta. Pyrimme vaikuttamaan hallinnointiyhtiön toimintaan ESG-asioissa tämän kommunikoinnin perusteella. eQ:n private equity -tiimi tekee vuosittain myös oman vastuulliseen sijoittamiseen liittyvän kyselyn kohderahastoilleen.

Haluamme tarjota sijoittajillemme säännöllistä ja läpinäkyvää ESG-raportointia. Raportointimme sisältää arvion jokaisen kohderahaston tilanteesta vastuullisen sijoittamisen toteutumisen suhteen ja koosteen rahastoon liittyvistä ESG-tapahtumista sekä siitä, miten kohderahasto on tapahtumiin reagoinut.

Mitä olemme oppineet kuljetusta ESG-kehityspolustamme ja mihin olemme menossa? ESG-lähestymistapamme private equity -sijoituksissa on seurannut ns. normaalia kehityskaarta. Lähdimme aikoinaan liikkeelle poissulkemisesta ja ESG-politiikan työstämisestä riskienhallinnan näkökulmasta. Tänä päivänä vastuullinen sijoittaminen ei ole enää erillinen tapa toimia, vaan se on täysin integroitu sijoitustoiminnan strategiaan. Myös vaikuttavuussijoittamisesta ESG-strategiana puhutaan tänä päivänä private equity -puolella. Mielenkiinnolla seuraamme kehitystä, miten vaikuttavuussijoittaminen yhdistetään kvantitatiiviseen tulokseen.  

Kirjoittaneet:

Sanna Pietiläinen

Sanna Pietiläinen

Johtaja, vastuullinen sijoittaminen

+358 44 906 0885, sanna.pietilainen(at)eq.fi


Hannu Iiskola

Hannu Iiskola

CIO, Private Equity

+358 40 060 5465, hannu.iiskola(at)eq.fi