29.11.2019

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö –rahasto 20-vuotta historiaa ja yli 1 200 prosenttia tuottoa

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö


Pitkäaikaisia omistajia

Lokakuussa eQ Pohjoismaat Pienyhtiö –rahastolla käynnistyi toinen 20-vuotiskausi sijoittamista pohjoismaisiin listattuihin pienyhtiöihin. Rahasto on saanut nauttia pitkistä kumppanuuksista, ja rahastolla onkin edelleen useampi alusta asti mukana ollut osuudenomistaja. Sijoittajalle, joka osti rahastoa heti sen perustamishetkellä ja on pysynyt matkassa koko nyt jo yli 20 vuoden ajanjakson, rahasto on tuottanut yli 1 200 * prosenttia. Kiitos, kumarrus ja onnittelut kaikille osuudenomistajille!

Kaksi pörssisykliä

Keskimäärin rahaston pitkä historia on ollut varsin positiivinen. Värikkääseen matkaan mahtuu monenlaista, 118 * prosentin vuosituotosta (2009) 60 prosentin alamäkeen vuotta aiemmin. Monista käänteistä huolimatta, vain kolmena vuonna on rahaston vuosituotto ollut negatiivinen (2008, 2011, 2018), muiden 18 vuoden ollessa tuotoiltaan positiivisia (1999 ja 2019 vajaita vuosia). Positiivisista vuosista 11 vuotena rahaston vuosituotto on ylittänyt 20 * prosenttia.

Pitkäjänteisesti sijoittavan pienyhtiörahaston matkalle on kertynyt vuosien saatossa monenlaisia vaiheita. Mukaan mahtuvat niin vuosituhannen vaihtuminen ja yhteisvaluutta Euron käyttöönotto, finanssi- ja Eurokriisit, kuin viime aikojen poliittiset myllerryksetkin. Maailman poliittisten valtataistelujen seuraukset ovat vyöryneet myös pohjoismaihin, kun Krimin valloituksen kasvattama poliittinen jännite itänaapurimme kanssa on tuonut pakotteet osaksi yhtiöiden jokapäiväistä elämää, ja Yhdysvaltojen nykyhallinnon mukana tulleet kauppapoliittiset haasteet ovat osaltaan mutkistaneet Aasian kauppaa. Kaiken tämän myllerryksen keskellä, tällä 20-vuoden aikavälillä, maailmanlaajuisesti hajautettu osakesalkku on tuottanut vajaat 200 prosenttia. Keskittymällä pohjoismaisiin pienyhtiöihin indeksitasolla on voinut saada noin 700 prosentin kokonaistuoton. Aktiiviseen ja tarkasti valikoivaan pitkäjänteiseen yhtiökohtaiseen osakepoimintaan keskittyvä eQ Pohjoismaat Pienyhtiö –rahasto on samalla jaksolla tuottanut yli 1 200 prosenttia (vuosituotto 13,8 prosenttia).

Tarkka liiketoimintaperusteinen osakepoiminta

Rahastoon etsitään ja ostetaan yhtiöiden osakkeita tarkan valinnan tuloksena. Sijoitusuniversumi pohjoismaissa on nykyään ennätyslaaja, kun mahdollisia sijoituskohteita on useiden listautumisien ja jakautumisien seurauksena jo lähemmäs tuhat kappaletta. Rahastoon näistä valitsemme alle viisi prosenttia. Seuraamme tiiviisti omistamiamme yhtiöitä, sekä etsimme jatkuvasti uusia sijoituskohteita. Vuosittain tapaamme noin sataa eri yhtiötä (yleensä toimitusjohtajaa), sekä useita eri alojen asiantuntijoita.

Sijoitusfilosofiamme mukaan pyrimme löytämään yhtiöitä, joilla on vahva asema usein hyvin tarkasti rajatulla markkina-alueella, joka antaa yhtiölle kilpailuetua tai parhaassa tapauksessa on yhtiön kestävän kilpailuedun seurausta. Jokaisen yhtiön on myös oltava fundamenteiltaan riittävän vahva suhteessa vallitsevaan hinnoitteluun (suomennos: halpa), jotta yhtiön valinta rahastoon on perusteltua. Kiteytettynä, rahastoon pyritään valitsemaan laatua kohtuulliseen hintaan.

Markkina-arvoltaan pieniin yhtiöihin sijoittavana rahastona, eQ Pohjoismaat Pienyhtiöllä on kuitenkin laaja mandaatti valikoida eri kokoluokan yrityksiä tarpeen ja markkinatilanteen mukaan. Keskimääräisen yhtiön markkina-arvo rahastossa on reilu 400 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä rahaston pienimmällä markkina-arvolla varustettu sijoitus on ruotsalainen insinööri- ja IT-konsulttiyhtiö DevPort, alle 30 miljoonaa euroa, kun taas rahastossa jo vuodesta 2015 olleen ruotsalaisen peliteknologiayritys Evolution Gamingin markkina-arvo on suurin, reilut 4 miljardia euroa.

Pitkäaikaisia omistuksia

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö –rahasto on aina ollut, ja on edelleen pitkäjänteinen omistaja. Nykyisistä 41 rahaston omistamasta yhtiöstä 16 on ollut rahastossa jo ennen vuotta 2016. Pitkäaikaisin nykyinen sijoitus on Cramosta nykyään itsenäiseksi pörssiyhtiöksi irrotettu siirtokelpoisten tilojen rakentaja ja vuokraaja Adapteo, jonka omistajaksi rahasto tuli kesällä 2009 Cramon osakkeiden ostamisen myötä, siis jo reilut 10 vuotta sitten. Tänä päivänä kokoluokassaan merkittävimpiä pitkäaikaisia omistuksia ovat vuonna 2013 ostettu terveysteknologiayhtiö Revenio (n. 6 % rahastosta) sekä vuonna 2012 ostettu IT konsulttiyhtiö Siili Solutions (n. 3 % rahastosta). Revenion ja Siilin osalta yhtiöt ovat pitäneet kasvunäkymänsä selkeänä ja pääosin toteuttaneet kasvutarinaansa johdonmukaisesti jo vuosien ajan. Tästä johtuen olemme tyytyväisinä voineet pitää kiinni omistuksistamme jo pitemmän aikaa.

Pitkäkin sijoitushorisontti päättyy johonkin, ja horisontin lähestymiseen on rahaston näkökulmasta pääosin kolme eri syytä.

Luonnollisin syy osakkeen myymiselle on sen hinnan karkaaminen yhtiön liiketoiminnan sallimasta kohtuullisesta arvostustasosta. Tällöin muiden rahaston potentiaalisten omistusten suhteellinen houkuttelevuus lisääntyy. Esimerkkinä viime vuonna pörssiin listautunut rakennus ja teollisuusalan toiminnanohjausjärjestelmätoimittaja Admicom, jonka listautumisessa olimme ankkurisijoittajina. Listautumisen jälkeen yhtiön osakekurssi on noussut yli 400 prosenttia. Vaikka Admicomin tulos yli tuplaantui tuona aikana, myimme nousseen hintariskin (P/E kerroin vuodelle 2019 n. 50x) myötä suurimman osan omistuksestamme.

Toinen syy omistuksesta irtoamiselle on sijoitusteesien muuttuminen alkuperäisestä. Jos omistettu yhtiö epäonnistuu strategiassaan tai harhautuu uusille poluille, jotka eivät ole perusteltavissa alkuperäisellä tarinalla, täytyy sijoitusta tarkastella uudestaan ja usein tällöin yhtiön omistaminen ei palvele rahaston omistajien intressejä. Esimerkkinä nettikasino Global Gaming, joka ei pärjännyt Ruotsin uudelleen säännellyillä markkinoilla, vaan ajautui riitoihin paikallisen regulaattorin kanssa menettäen pelilisenssinsä ja sitä myötä valtaosan markkina-arvostaan.

Kolmas syy löytyy rahaston mandaatista. Sijoitus myydään pois sen markkina-arvon saavuttaessa viiden miljardin tason. Lisäksi rahaston yhtiöistä osa poistuu pörssistä tai sulautuu toiseen pörssiyhtiöön ostotarjouksen myötä. Pois ostetuista viimeisimpinä Kotipizza joulukuussa 2018.

Kohti seuraavaa 20-vuotisjaksoa

eQ Pohjoismaat Pienyhtiön koko tällä hetkellä on noin 60 miljoonaa euroa ja rahastolla on omistuksia 41 eri yhtiössä. Rahaston painopiste on vahvasti kotimarkkinalla, koska Suomessa rahaston sijoituksista on vajaa puolet, lopun jakautuessa Ruotsiin (noin 35 prosenttia) ja Norjaan (noin 15 prosenttia). Tanskassa ei juuri tällä hetkellä ole sijoituksia. Maantieteellinen jakauma on seurausta liiketoimintaperusteisista yhtiökohtaisista valinnoista.

Pienyhtiösijoittamisen eduksi voidaan lukea mahdollisuus valita laajasta joukosta yrityksiä, joita parhaassa tapauksessa seuraa hyvin rajattu joukko potentiaalisia sijoittajia. Tästä joukosta löytyy laadukkaita ja kannattavasti kasvavia yhtiöitä, jotka kykenevät kasvamaan ja tuottamaan tulosta myös heikomman yleisen talouskasvun ympäristössä. Uskomme vakaasti valitsemaamme tapaan poimia valikoidusti, omilla aloillaan vahvoja yrityksiä, kohtuullisella hinnalla.

Kiitos luottamuksestanne rahastoa kohtaan ensimmäisen 20 vuoden aikana, ja malttia tuleville vuosille!

*Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta

Davit Kantola

Davit Kantola

Salkunhoitaja, eQ Pohjoismaat Pienyhtiö