27.01.2020
LEHDISTÖTIEDOTE

Uuden eQ PE XII North -pääomarahaston ensimmäinen sulkeminen tehtiin 24.1.2020 126 miljoonan euron kokoisena. Varainkeruuta jatketaan kevään ajan ja rahaston lopullinen sulkeminen tehdään kesäkuussa. Tavoitekoko on 200 miljoonaa euroa.

eQ PE XII North -rahasto tekee sijoituksia pääomasijoitusrahastoihin, jotka sijoittavat listaamattomiin, pieniin ja keskisuuriin kasvuyrityksiin Pohjois-Euroopassa. Sitoumuksia tehdään uusiin, perustettaviin rahastoihin ja lisäksi ostetaan kiinnostavia rahastoja jälkimarkkinoilta, mikä nopeuttaa rahan sitoutumista. Rahaston sijoitukset hajautetaan eri toimialoille, maantieteellisesti ja ne hajautuvat hyvin myös ajallisesti. Tavoitepaino jälkimarkkinasijoituksille on noin kolmasosa kokonaisuudesta. Ensimmäiset sijoitussitoumukset tehdään heti rahaston perustamisen jälkeen ja eQ:n tavoitteena on tehdä kaikki sijoitussitoumukset vuosien 2020-2021 aikana.

Samassa yhteydessä eQ perustaa jo kolmannen jälkimarkkinarahastonsa eQ PE SF III:n, jonka ensimmäinen sulkeminen oli 75 miljoonan euron kokoinen. eQ PE XII North -rahaston jälkimarkkinasijoitusten osuus toteutetaan eQ PE SF III -rahaston kautta. Molempien rahastojen varainkeruun ja sijoitusperiodin pituus on sama ja SF III -rahaston sijoitusfokus on maantieteellisesti ja yrityskoon osalta sama kuin eQ PE XII -rahaston. eQ PE SF III -rahaston tavoitekoko on 150 miljoonaa euroa.

eQ Varainhoidon pääomasijoitustoiminnan johtaja Staffan Jåfs toteaa:
”Private Equity -allokaatioiden kasvu näyttää jatkuvan, ja eQ on yhä useammalle sijoittajalle kumppani pitkäaikaiseen ja systemaattiseen PE-allokaation rakentamiseen. Tiimimme on Pohjoismaiden kokeneimpia rahastosijoitustiimejä, jolla on yhteenlaskettuna yli 90 vuoden kokemus managerivalinnasta Pohjois-Euroopassa. Tuottohistoria tekemistämme pääomarahastosijoituksesta on erittäin vahva. Pitkäaikaisena toimijana olemme saavuttaneet laajan tunnettuuden pääomasijoittajien keskuudessa, mikä mahdollistaa meille pääsyn parhaiten menestyneiden managereiden rahastoihin. Viime vuosina myös tunnettuutemme jälkimarkkinoilla on vahvistunut entisestään ja nyt perustettu jälkimarkkinarahastomme on jo kolmas”.

Helsinki 27.1.2020

eQ Varainhoito Oy

Lisätietoja:

Staffan Jåfs, johtaja, pääomasijoitukset, eQ Varainhoito Oy, +358 (9) 6817 8736, staffan.jafs(at)eQ.fi