18.02.2020

Vastuullisuus eQ Oyj:ssä vuonna 2019

Vastuullisuus toteutuu eQ:ssa sekä yhtiötasolla että eQ Varainhoidon sijoitustoiminnassa ja Adviumin corporate finance -toiminnoissa. Tässä kerromme nimenomaan eQ Oyj:n omasta vastuullisuudesta.

Vuosi 2019 alkoi eQ-konsernin vastuullisuusstrategian kehittämisellä eteenpäin. eQ:n johdon tukemana määrittelimme neljä vastuullisuusteemaa sekä aktiviteetit niiden edistämiseksi. Myös asiakkaidemme ja henkilöstömme tietoisuutta ja osaamisen tasoa erityisesti ympäristö- ja ilmastoasioissa halusimme kasvattaa ja kehittää.

Tyytyväiset asiakkaat ja hyvinvoivat työntekijät ovat keskeisiä toimintaamme ohjaavia tavoitteita. Sekä asiakkaidemme että työntekijöidemme tyytyväisyys eQ:ta kohtaan vuonna 2019 oli jälleen kerran erinomaisella tasolla, mistä olemme hyvin kiitollisia.

Kevään asiakasseminaarissamme oli esillä ilmastonmuutos ja BSAG:n (Baltic Sea Action Group) tekemä tutkimus- ja kehitystyö Itämeren suojelemiseksi. Syksyn seminaarissamme aihetta syvennettiin. Keskustelimme muun muassa siitä, millaisia toimenpiteitä ja mekanismeja eri toimijoilta kuten yrityksiltä ja kuluttajilta tarvitaan ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

ESG-asiantuntijamme ovat olleet vuoden aikana aktiivisia myös useilla kotimaisilla ja kansainvälisillä foorumeilla edistämässä parhaisiin käytäntöihin liittyvän tiedon jakamista. eQ Sinisen Planeetan salkunhoitaja Esa Saloranta kertoi ajatuksiaan mm. vaikuttamissijoittamisesta ja kestävästä arvonluonnista Impact Leaders podcast-sarjassa. eQ:n vastuullisen sijoittamisen johtaja Sanna Pietiläinen antoi puolestaan asiantuntijahaastatteluita muun muassa Miltonin ESG-selvitykseen, Menesty Yritysvastuulla Käsikirjaan sekä yhtiöiden vuosikertomuksiin ja osallistui Suomen henkilöstörahastot ry:n järjestämään ESG-aiheiseen seminaariin.

PrimeOsoituksena konsernitason vastuullisuustyön toteutumisesta eQ Oyj:lle myönnettiin syksyllä 2019 kansainvälinen ISS ESG Prime -vastuullisuusluokitus. ISS ESG Prime -luokituksessa eQ Oyj sijoittautui vastuullisuusasioiden toteutumisessa omalla toimialallaan parhaimpaan kymmenykseen.  

ISS arvioi vastuullisuuden toteutumista yhtiön liiketoiminnassa niin ympäristön, sosiaalisen vastuun kuin hallintotavan näkökulmista.

Avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistämiseksi eQ Oyj on raportoinut jo kahden vuoden ajan keskeisiä toimintaa kuvaavia ESG-tunnuslukujaan vastuullisuusraportoinnin perusteella Nasdaqin ylläpitämään ESG-tietokantaan. Tunnustuksena tästä eQ Oyj sai Nasdaqilta syyskuussa 2019 ”Nasdaq ESG Transparency Partner” -sertifikaatin.

Lanseerasimme joulukuussa ympäristöystävälliset toimintaohjeet eQ:n työntekijöille. Luovuimme muun muassa työntekijöiden henkilökohtaisista sekajäteroskakoreista ja hankimme tilalle keskitetyt lajittelupisteet jätteen lajittelua ja kierrätystä varten. Muita keskeisiä toimenpiteitämme olivat kaksipuoliseen tulostamiseen siirtyminen, muovisista juomapulloista luopuminen sekä kierrätettäviin ja kestokäyttöisiin astioihin siirtyminen.

Julkaisemme nyt maaliskuussa oma-aloitteisesti kolmannen kerran vastuullisuusraporttimme osana vuosikertomusta. Meille konsernina on hyvin tärkeää raportoida sidosryhmillemme avoimesti ja läpinäkyvästi vastuullisuuden toteutumisesta toiminnoissamme. Haluamme kannustaa myös sijoituskohteena olevia yrityksiä avoimuuteen sidosryhmäinformaatiossa sekä kehittämään vastuullisuusraportointia yhtiön koosta tai sääntelyn vaatimuksista riippumatta.

Lue lisää vastuullisuudestamme maaliskuussa ilmestyvästä vuosikertomuksesta.