27.02.2020
eQ Rahastoyhtiö Oy on päättänyt jakaa sijoitusrahastojen tuotto-osuuksien omistajille tuottoa rahasto-osuuden arvosta seuraavasti:

- 4,0 %, paitsi Sijoitusrahasto eQ Vaihtuva Korko ja eQ Euro Investment Grade 2,0 %

- 6,0 % Sijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Osinko, eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö, Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt ja Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöt.

Tuotonjaon suuruus lasketaan 31.12.2019 rahasto-osuuden arvosta. Rahastojen sääntöjen mukaisesti tuotonjako maksetaan irtoamispäivänä osuudenomistajarekisteriin merkityille tuotto-osuuden osuudenomistajille viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua irtoamispäivästä.

Tuotonjaon irtoamispäiväksi on päätetty 13.3.2020 ja maksupäivä on 31.3.2020 mennessä, paitsi eQ Kiinteistörahastojen tuoton irtoamispäiväksi on päätetty 31.3.2020 ja maksu viimeistään 30.4.2020 mennessä.
Jollei osuudenomistaja erikseen toisin ilmoita tai ole aiemmin ilmoittanut Rahastoyhtiölle, merkitään jaettavalla tuotolla (vähennettynä mahdollisella ennakonpidätyksellä) uusia vastaavia rahasto-osuuksia tuoton määräytymispäivän rahasto-osuuden arvoon. Rahastoyhtiö ei peri merkintäpalkkiota uudelleensijoitetusta tuotonjaosta. Osuudenomistajan kirjallisesti niin ilmoittaessa maksetaan tuotonjako osuudenomistajan Rahastoyhtiölle ilmoittamalle pankkitilille. Ilmoitus on toimitettava kirjallisesti Rahastoyhtiölle viimeistään 11.3.2020 sähköpostilla eQam(at)eQ.fi tai postitse eQ Rahastoyhtiö Oy, Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki. Mikäli eQ Rahastoyhtiöllä ei ole tilitietoja, merkitään jaettavalla tuotolla uusia vastaavia osuuksia.