11.05.2020

Viruspandemia vaatii sijoittajilta kärsivällisyyttä

Koronapandemia on heiluttanut talouksia myrskyn lailla. Tartuntojen hillitseminen on johtanut laajoihin eristystoimiin ja lähes pysäyttänyt kansainvälisen lentoliikenteen. Useiden maiden bruttokansantuotteen ennustetaankin supistuvan 5-10 % tänä vuonna, mikä kertoo, kuinka kallista aktiviteetin pysäyttäminen on. Vaikka terveysvaikutukset ovat ensisijaisen tärkeitä, on selvää, että sulku ei voi jatkua pitkään tai politiikoilla on ratkaistavanaan laajasti muitakin ongelmia. Olisi siis tärkeää löytää mahdollisimman hyvä tasapaino terveysriskien ja talousvaurioiden välillä. Ihmisten työpaikkoja ja tulovirtaa on suojattava ja talouksia avattava sekä kuluttajia houkuteltava käyttämään palveluja. Viruksen kanssa on yksinkertaisesti opittava elämään ja löydettävä uudet toimintatavat – kunnes rokotus saadaan laajamittaisesti käyttöön.

Talouden sopeutuessa pandemiaympäristöön keskuspankkien ja hallitusten on tehtävä kaikkensa, jotta viranomaisten sulkupäätökset eivät johda konkurssien dominoreaktioon ja massatyöttömyyteen. Keskuspankkipäätösten tehokkuus ja laajuus ovat olleet esimerkillisiä. Hallituksilla haasteena on rahan tarpeen nopeus. Osa operaatioista on onnistunut, osa ei. Joustavuus on tärkeää, jotta ratkaisut löydetään. Onneksi edullista velkarahaa on saatavilla – toisin kuin 1990-luvun kriisissä Suomessa. 

Sijoittajille alkuvuosi on ollut shokki ja monet sijoittajat miettivät, pitäisikö salkkurakennetta nyt nopeasti muuttaa? Jos salkun riskitaso on huolellisesti harkittu omassa sijoitussuunnitelmassa, sijoittajan kannattaa odottaa, kuinka poliittiset ratkaisut etenevät. Pitkäjänteiseen sijoittamiseen kuuluvat ylä- ja alamäet. 

Perinteisessä korko-osakesalkussa osakkeet ovat edelleen järkevä sijoituskohde. Osakemarkkinat toimivat hyvin. Kriisissäkin löytyy yhtiöitä, jotka sopeutuvat muuttuvaan tilanteeseen ja jopa kasvattavat markkinaosuuttaan. Matalavelkaiset yhtiöt kestävät vaikeitakin aikoja velkaisia yhtiöitä paremmin. Riskien hajautus on myös äärimmäisen tärkeää ja poliittiset riskit kannattaa hajauttaa kaikille päämarkkinoille (USA, Eurooppa ml. Suomi ja Aasia/Kiina). Maat tulevat onnistumaan pandemiaa koskevissa poliittisissa ratkaisuissa eri tavoin. Tavoitteena on siis rakentaa osakesalkku, joka on aktiivinen ja jossa mukana on laaja joukko eri kokoisia yhtiöitä eri markkinoilta.

Osakesalkun heiluntaa voi rauhoittaa halutessaan korkosalkulla, kunhan muistaa pitää sen riskitason maltillisena ja keskittyä keskuspankkien tukiostamiin joukkolainoihin (terveet yrityslainat). Riskillisistä korkosijoituksista mielenkiintoisin on kirjoitushetkellä high yield –lainat, joiden juokseva tuotto on noussut yli 8 prosentin. HY-lainojen painoa on kuitenkin syytä rajoittaa, jos osakesalkku on jo mittava.   

Korko-osakesalkun rinnalle suosittelemme vaihtoehtoisia sijoituksia, joilla riskejä ja kassavirtaa hajautetaan edelleen ja hillitään koko salkun tuottoheiluntaa. Kiinteistösijoitukset tuovat salkkuun vuokratulovirtaa osinkovirran rinnalle. Kiinteistösijoitusryhmä voi myös kehittää kiinteistökohteita ja luoda lisäarvoa sijoittajille tätä kautta. eQ Hoivakiinteistöt ja Liikekiinteistöt –rahastot ovat mahdollisia sijoituskohteita kaikille sijoittajille. Kiinteistösijoitusten ohella ammattimaiset sijoittajat voivat allokoida osan varoistaan listaamattomiin osakkeisiin ja korkosijoituksiin ja sitoutuvat rakentamaan näitä salkkuja vuosien sijoitusohjelmilla. Päivittäin likvidin salkun rinnalle haetaan siis myös vähemmän likvidejä vaihtoehtoja ja näin salkkuun saadaan useita tuoton lähteitä.

 Kirsi Martin, Strategi

Kirsi Martin, Strategi