25.06.2020

LEHDISTÖTIEDOTE

Tammikuussa 2020 varainkeruunsa aloittanut eQ PE XII North -pääomarahasto suljettiin 22.6.2020 ja rahasto keräsi alkuvuoden aikana yhteensä 190 miljoonaa euroa pääomia. eQ:n edellinen Pohjois-Eurooppaan sijoittava pääomarahasto oli kooltaan 175 miljoonaa euroa (2018). Lisäksi eQ on alkuvuoden 2020 aikana käynnistänyt 4 uutta private equity -mandaattia. 

eQ PE XII North -rahasto tekee sijoituksia pääomasijoitusrahastoihin, jotka sijoittavat listaamattomiin, pieniin ja keskisuuriin kasvuyrityksiin Pohjois-Euroopassa. Sitoumuksia tehdään uusiin, perustettaviin rahastoihin ja lisäksi ostetaan kiinnostavia rahastoja jälkimarkkinoilta, mikä nopeuttaa rahan sitoutumista. Rahaston sijoitukset hajautetaan eri toimialoille, maantieteellisesti ja ne hajautuvat hyvin myös ajallisesti. Tavoitepaino jälkimarkkinasijoituksille on noin kolmasosa kokonaisuudesta. 

Samassa yhteydessä eQ sulki myös eQ PE SF III -pääomarahaston, joka sijoittaa ainoastaan jälkimarkkinoille. SF III -rahasto on alkuvuoden aikana kerännyt 155 miljoonaa euroa, mikä on myös suurin jälkimarkkinarahasto eQ:n historiassa. eQ PE XII North -rahaston jälkimarkkinasijoitusten osuus toteutetaan eQ PE SF III -rahaston kautta. 

eQ Varainhoidon pääomasijoitustoiminnan johtaja Staffan Jåfs toteaa:
”eQ:n erittäin vahva varainkeruu on hyvä esimerkki siitä, että hyvät managerit kiinnostavat asiakkaita myös epävarmoissa markkinatilanteissa. Lisäksi ammattisijoittajat kasvattavat private equity -allokaatioitaan ja näkevät myös viimeaikaisen Covid 19 -turbulenssin hyvänä aikana tehdä private equity -sitoumuksia. Muutos on aina mahdollisuus ja kriisiä seuranneet vuosikerrat ovat historiallisesti tarjonneet private equity -sijoittajille parhaita tuottoja. Sijoitamme parhaisiin, kysyttyihin managereihin, joihin tiimillämme on taattu pääsy vahvan markkina-asemamme ja hyvien verkostojemme ansiosta. Jälkimarkkinan osalta uskomme, että myyjien määrä tulee kasvamaan lähiaikoina ja siten ostajan neuvotteluasema paranee entisestään.” 

Helsinki 25.6.2020

eQ Varainhoito Oy


Lisätietoja:

Staffan Jåfs, johtaja, pääomasijoitukset, eQ Varainhoito Oy, +358 (9) 6817 8736, staffan.jafs(at)eQ.fi