02.07.2020

Koronaviruksen kanssa opitaan elämään

Koronaviruspandemia tulee jäämään historiankirjoihin kriisinä, jolloin ensin pelastettiin ihmiset ja sitten taloudet – eikä se ollut halpaa! Selvää on, että velka/BKT nousee sota-aikojen tasoille. Keskuspankkien on pidettävä huolta siitä, että velan uudelleenrahoitus toimii ja korkotaso pysyy matalana. Finanssikriisiin verrattuna pankkisektori on vahvempi, mikä tukee talouksia kriisin keskellä. Kasvunäkymien kannalta tärkeää on, että taloudet avataan ja muuttuvaan ympäristöön sopeudutaan asteittain. Yritykset muokkaavat toimintaansa nopeasti ja mahdollisuuksien rajoissa karsivat kulujaan.

Positiivista on, että viruskuolleisuus on saatu laskuun, kun tautia on opittu lääkitsemään aiempaa tehokkaammin. Lisäksi uusia tartuntaryppäitä on eristetty aiempaa paremmin. Yritysten ja kotitalouksien luottamus on palautunut synkimmästä vaiheesta ja talousluvuissakin on nähty selkeä käänne parempaan. Jatkossa tärkeää olisi saada yritysten ja kotitalouksien ’sotakassat’ liikkeelle (USA säästämisaste 20-30 %). Parhaimmillaan merkittävä osa lomautetuista palaa töihin ja säästöissä olevia rahoja vapautetaan kulutukseen. Tällöin työllisyys ja talous palautuvat 2021 kohti kriisiä edeltäviä tasoja. Riskinä on, että viruskontrolli pettää, kun joukkokokoontumiset ovat sallittuja ja rajat avataan. Myös muita huolia riittää (mm. USA:n presidentinvaalit, USA/Kiina, EU/Brexit). Heikolla uralla talouteen työnnetty raha ei lähde liikkeelle, työttömyys jää korkealle, kulutuskysyntä pysyy vaisuna eivätkä investoinnit käynnisty. Keskuspankit ja hallitukset joutuvat jatkamaan elvytysoperaatioitaan, jotta positiivisuus palaa ja talouden toipuminen jatkuu. Jopa osakemarkkinoiden tukiostoihin on oltava valmis, jos vakavaraisuuskriisi uhkaa.     

Markkinoilla tunnelmat vaihtelevat toivon ja epätoivon välillä. Sijoittajat miettivät, mitä pitäisi tehdä, kun talous on taantumassa ja parhaat osakemarkkinat takovat jo uusia huippuja? Näkemyksemme mukaan osakesijoitukset puoltavat edelleen paikkaansa likvidissä salkussa. Osakemarkkinat saattavat ’vetää henkeä’ kesämarkkinoilla tai kurssikorjaus on mahdollinen vahvan nousun jälkeen. Korkeat arvostustasot kuitenkin hyväksytään, koska yritysten tulosten uskotaan kääntyvän kasvuun, kun synkin tuloskausi (Q2/2020) ohitetaan. Perinteisesti taantumassa arvostukset nousevat ensin ja vasta sitten kääntyvät tulokset. Osakemarkkinoita tukee myös sijoittajien varovainen positioituminen. Käteistä on paljon eikä osakkeisiin ole mennyt juurikaan uutta rahaa noususta huolimatta. Markkinakorjaukset voivatkin olla oivia oston paikkoja, mikä tarkoittaa sitä, että maaliskuun pohjia voi olla vaikea saavuttaa uudelleen.  

Riskien hajauttamista ei voi kuitenkaan liikaa korostaa nykyoloissa. Poliittiset riskit ovat suuret ja yritysten välillä on valtavia eroja. Vahvat yritykset sopeuttavat toimintaansa nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja ne voivatkin yllättää käänteissä positiivisesti, kun kilpailijoita ajautuu vaikeuksiin. Digitalisaation nopeutuminen hyödyttää teknologiayhtiöitä ja investointielvytys tukee perinteisempiä yrityksiä. Pienet, vakaat yritykset ovat myös ketteriä muuttuvissa oloissa. Voittajia siis löytyy tässäkin kriisissä. Markkinaheiluntaa pitää sietää ja muistaa, että pitkäjänteiseen sijoittamiseen kuuluvat markkinanousut ja –laskut. Yrityslainat tarjoavan käteistä paremman tuoton, kun keskuspankit pitävät koron alhaalla ja tukiostavat markkinoita. Riskillisistä korkosijoituksista mielenkiintoisia voivat olla high yield –lainat, joiden juokseva tuotto on 6-7 %.

Perinteisen korko-osakesalkun rinnalle suosittelemme vaihtoehtoisia sijoituksia, joilla riskejä ja kassavirtaa hajautetaan edelleen. Kiinteistösijoitukset tuovat salkkuun vuokratulovirtaa aiempaa epävarmemman osinkovirran rinnalle. Kiinteistötiimimme voi myös kehittää kiinteistökohteita ja luoda lisäarvoa sijoittajille tätä kautta. eQ Hoivakiinteistöt ja Liikekiinteistöt –rahastot ovat mahdollisia sijoituskohteita kaikille sijoittajille. Kiinteistösijoitusten ohella ammattimaiset sijoittajat voivat allokoida osan varoistaan listaamattomiin osakkeisiin ja korkosijoituksiin ja sitoutuvat rakentamaan näitä salkkuja vuosien sijoitusohjelmilla. Päivittäin likvidin salkun rinnalle haetaan siis myös vähemmän likvidejä vaihtoehtoja ja näin salkkuun saadaan useita tuoton lähteitä.

 Kirsi Martin, Strategi

Kirsi Martin, Strategi