07.08.2020

eQ Varainhoidolle erinomaiset ESG-arvosanat

eQ Varainhoidon vastuullisen sijoittamisen lähestymistapa ja käytännöt arvioitiin kansainvälisesti erinomaisiksi kaikilla sijoitusalueillamme PRI:n (UN’s Principles for Responsible Investment) tekemässä arviossa 2020. eQ Varainhoito saavutti parhaimman arvosanan eli A+ vastuullisen sijoittamisen strategiaa ja hallintotapaa, pääomasijoituksia ja listattujen osakkeiden ESG:n integrointia koskevista osa-alueista. Aktiivinen vuorovaikutustyö listattujen osakesijoitusten kanssa nousi myös erinomaiselle A+ -tasolle. Samoin kiinteistösijoitukset (A) ylittivät vastaajien mediaanin (B). 

eQ Varainhoito allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI, UN’s Principles for Responsible Investment) vuonna 2010. Raportoimme PRI:lle säännöllisesti vastuullisuuden toteutumisesta sijoitusprosesseissamme, konkreettisista vaikuttamistapahtumistamme sijoituskohteissa sekä kehitysaktiviteeteistamme vastuullisuuden osalta.

Sanna Pietiläinen, Johtaja, Vastuullinen sijoittaminen”Systemaattinen ja kurinalainen ESG-lähestymistapa on ollut jo usean vuoden ajan keskeinen osa kaikkea sijoitustoimintaamme. Iso kiitos tästä upeasta onnistumisesta PRI-arvioinnissa kuuluu koko eQ:n henkilöstölle sekä asiakkaillemme, joilta olemme saaneet arvokasta sparraustukea toimintamme eteenpäin kehittämiseksi. Pidämme erittäin tärkeänä, että jokainen salkunhoitajamme ja analyytikkomme ymmärtää, tunnistaa ja huomioi sijoituksiin liittyvät potentiaaliset vastuullisuusriskit ja –mahdollisuudet sekä käy suoraan sijoituskohteiden kanssa aktiivista vuorovaikutuskeskustelua tarpeen mukaan. Tätä työtä ei mielestämme voi ulkoistaa. Vastuullisuuden terävöittäminen ja sen eteenpäin kehittäminen konkretian ja käytännön toimenpiteiden kautta on pysyvä teema kaikessa tekemisessämme. Matkamme siis jatkuu", vastuullisen sijoittamisen johtaja Sanna Pietiläinen iloitsee.

Lue lisää PRI-tuloksistamme ja vastuullisen sijoittamisen käytännöistämme eQ:n verkkosivuilta.