15.10.2020
LEHDISTÖTIEDOTE

Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt myy Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ):lle (SBB) 55 kiinteistöä, jotka ovat pääosin palveluasumisen kohteita ja päiväkoteja. Kauppahinta on noin 222 miljoonaa euroa. Kauppa on tarkoitus toteuttaa vuoden loppuun mennessä. Ruotsalainen Samhällsbyggnadsbolaget on yksi pohjoismaiden merkittävimmistä yhteiskuntakiinteistöjen omistajista.

Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt on perustettu vuonna 2012 ja se on kehittynyt ja kasvanut voimakkaasti – rahaston kiinteistöomaisuus oli syyskuun 2020 lopussa 1,3 miljardia euroa. Rahasto on Suomen suurin yhteiskuntakiinteistöjen omistaja ja sen hoidosta vastaa kolmentoista ammattilaisen tiimi. Rahaston kiinteistöt sijaitsevat kasvukeskuksissa ja kiinteistösalkku on hyvin hajautettu myös kohdetyypin mukaan.

”Kauppa muokkaa eQ Hoivakiinteistöt -rahaston kiinteistösalkkua haluamaamme suuntaan. Kaupan myötä Rahasto vahvistaa edelleen asemaansa isompien ja sijainniltaan keskeisten hoiva-/ yhteiskuntakiinteistöjen omistajana ja kehittäjänä. Kiinteistöjen lukumäärä salkussa pienenee 162:sta 107 kappaleeseen ja samalla yksikkökoko kasvaa, tehostaen rahaston hallinnointia. Pääkaupunkiseudun osuus salkusta on kaupan jälkeen 66 %. SBB ostajana on arvostettu toimija hoiva- ja yhteiskuntakiinteistöjen omistajana. Toteutuva kauppa on myös vahva osoitus markkinan toimivuudesta ja aktiivisuudesta.” toteaa eQ Varainhoidon kiinteistösijoitusten johtaja Tero Estovirta.

Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt sijoittaa varansa suomalaisiin hoiva- ja yhteiskuntakiinteistöihin. Rahasto on avoinna merkinnöille neljä kertaa ja lunastuksille kaksi kertaa vuodessa. Toimintansa aikana rahaston toteutunut tuotto kulujen jälkeen on ollut 8,8 % p.a.

Helsinki 15.10.2020

eQ Varainhoito Oy

Lisätietoja:

Tero Estovirta, Johtaja, Kiinteistösijoitukset, eQ Varainhoito Oy, +358 50 593 6194 / tero.estovirta(at)eQ.fi