10.12.2020
LEHDISTÖTIEDOTE

Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöt myy Cibus Nordic Real Estate AB:lle 7 liikekiinteistöä, jotka sijaitsevat Helsingin, Tampereen, Turun ja Seinäjoen alueilla. Kauppahinta on noin 100 miljoonaa euroa. Kauppa on tarkoitus toteuttaa joulukuun 2020 aikana.

Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöt on perustettu vuonna 2014 ja se on kasvanut voimakkaasti. Rahaston kiinteistöomaisuus oli syyskuun 2020 lopussa noin 1,1 miljardia euroa eli Rahasto on merkittävä liike- ja toimistokiinteistöjen omistaja Suomessa. Rahaston kiinteistöomistus on voimakkaasti keskittynyt pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. Nyt tehtävä kauppa on ensimmäinen merkittävä portfoliomyynti rahastosta.

”Toteutuva kauppa muokkaa eQ Liikekiinteistöt -rahaston kiinteistösalkkua haluamaamme suuntaan. Kaupan myötä Rahasto vahvistaa asemaansa keskeisten liike- ja toimistokiinteistöjen omistajana ja kehittäjänä sekä tehostaa toimintaansa. Pääkaupunkiseudun osuus salkusta kasvaa ja on kaupan jälkeen 74 %. Toteutuva kauppa on erinomainen osoitus markkinan toimivuudesta ja aktiivisuudesta. Kaupalla tulee olemaan positiivinen vaikutus rahaston tuottoon.” toteaa eQ Varainhoidon kiinteistösijoitusten johtaja Tero Estovirta.

Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöt sijoittaa varansa suomalaisiin liike- ja toimistokiinteistöihin. Rahasto on avoinna merkinnöille neljä kertaa ja lunastuksille kaksi kertaa vuodessa. Toimintansa aikana rahaston toteutunut tuotto kulujen jälkeen on ollut 8,5 % p.a.

Helsinki 10.12.2020

eQ Varainhoito Oy

Lisätietoja:

Tero Estovirta, Johtaja, Kiinteistösijoitukset, eQ Varainhoito Oy, +358 50 593 6194 / tero.estovirta(at)eQ.fi