05.02.2021

’Terve vainoharhaisuus’ on avain menestykseen covid-pandemian jälkeisessä luottoympäristossä

Vaikka maailmantaloudessa ja likvideillä markkinoilla nähtiin rajuja liikkeitä vuonna 2020, Private Credit –sijoittajat ovat hyötyneet omaisuusluokan vakaista ja johdonmukaisista tuotoista*. Tämä oli erityisen tervetullutta sijoittajille, jotka kokivat listatun puolen vuoristoradan vuoden aikana. eQ:n Private Credit - rahastojen** osalta vuosi 2020 päättyi hyvissä merkeissä ilman realisoituneita luottotappioita - maksuhäiriöasteet pysyivät nollassa molempien eQ:n hallinnoimien PC-rahastojen osalta. 

Pandemia ei kuitenkaan ole vielä ohi, ja maksuhäiriöt ovat kasvava riski vuonna 2021. Tarkastelemalla salkkuja lähemmin huomaamme kuitenkin, että lainanottajayhtiöt ovat yleisesti ottaen hyvässä kunnossa ja pohjimmiltaan vakaalla perustalla. Pääomasijoittajat ja lainanottajayhtiöiden johto työskentelivät lujasti pandemian alkuaikoina säilyttääkseen hyvän kassatilanteen, kehittääkseen uusia liiketoimintaratkaisuja ja leikatakseen kiinteitä kustannuksia, mikä auttoi torjumaan likviditeettihaasteita.   Jotkin pandemian tuomista muutoksista ovat pitkäkestoisempia ja liiketoimintamallit saattavat vaatia uudelleensopeuttamista, ja todellinen arvo syntyy yhteistyöstä kokeneimpien pääomasijoittajien kanssa, joilla on kyky luoda arvoa kriisinkin keskellä. Koko vuoden ajan MV Credit suojasi salkkujamme vahvistamalla jo ennestään syvällistä seurantaprosessia, joka pitää sisällään jatkuvan kohdeyhtiöiden seurannan ja analysoinnin, sekä säännöllisen yhteydenpidon pääomasijoittajien kanssa.

Aiempien vuosien tapaan eQ  jatkaa sijoittamista pääasiassa vakuudellisiin senior-lainoihin. Sijoitukset terveydenhuollon ja tietotekniikan alan yrityksiin ovat auttaneet navigoimaan myrskyn läpi. eQ:n Private Credit rahastoissa näiden toimialojen osuus kokonaisvaroista on yli 60 %.  Vielä selvemmäksi on käynyt, että syklisiin yrityksiin liittyvää kohonnutta riskiä ei kannata ottaa edes korkeampaa tuottoa jahdatessa. Private Credit -sijoituksissa onnistumista arvioidaan viime kädessä maksuhäiriöasteiden perusteella, joten luottotappioiden minimointi on avainasemassa. Tätä tukevat myös LCD-dataan perustuva analyysi 16 viime vuoden ajalta. Defensiivisilla sektorilla toimiville yrityksille myönnettyjen seniorilainojen Sharpe-luvut päihittävät selvästi sykliset toimialat.  Terveydenhuoltoala on selvä voittaja tuotto-riski-suhteen osalta - ei vain pandemia-ajan aikana, joka kiihdyttää terveydenhuoltopalvelujen kysyntää - vaan koko 16 vuoden seuranta-aikana. Vaikka MV Credit on aina suosinut defensiivisiä toimialoja, vuonna 2020 terveydenhuoltoajan ja IT-palvelualojen yritykset muodostivat yli 85 prosenttia uusista sijoituksista. Odotamme tämän trendin jatkuvan.

* Poislukien mahdollinen valuuttavaikutus

** eQ Private Credit ja Private Equity rahastot on tarkoitettu sijoituskohteiksi ainoastaan ammattimaisille sijoittajille

Sharpe -luku – Lainamarkkinan tuotto-riskianalyysi sektoreittainHistoriallinen tuotto tai riski ei kuvaa kehitystä tulevaisuudessa

Lähde: LCD data (31.1.2004-31.12.2020)

Vaikka maailma ympärillämme on muuttunut, emme odota sijoitusstrategiamme muuttavan tulevaisuudessa. Keskittymällä edelleen riskin minimointiin ja sisällyttämällä sijoituslähestymistapaan "terveen vainoharhaisuuden" asenteen uskomme, että saavutamme parhaan lopputuloksen sijoittajillemme.   Markkinatoimijat odottavat vuoden 2021 käynnistyvän vahvana, kun pääomasijoittajat pyrkivät sijoittamaan valtavan määrän ”kuivaa ruutia” houkuttelevilla arvostus-tasoilla. Covid-19-tartuntojen viimeaikaisen kasvun ja Euroopan hitaan rokotustahdin   vuoksi uskomme sijoittajien kuitenkin olevan varovaisia rahoittamaan yrityksiä, joihin pandemia saattaa vaikuttaa haitallisesti. Vaikka vahvimmat luotot tulevat markkinoille ensin, uskomme, että vuoden toinen puolisko on erityisen vahva. Tämä asettaa eQ:n uusimman rahastonhyvään asemaan tarjolla olevien lainojen volyymin ja laadun suhteen vuoden 2021 lopussa.

Lopuksi, ESG on edelleen tärkeä prioriteetti sijoituksissamme. Lainanantajat vaativat jatkuvasti lisää avoimuutta pääomasijoittajilta ja lainanottajayritysten johdolta. Vuonna 2020 toteutettiin transaktioita, joihin sisältyy ESG:hen liittyviä tunnuslukuja, jotka ylittyessään hyödyntävät lainanottajia. eQ osallistui ensimmäiseen ESG-linkitettyyn  lainaan vuoden 2020 lopussa. Vastuullinen sijoittaminen tulee pysymään MV Creditin ja eQ:n tekemisen ytimessä myös tulevaisuudessa ja uskomme, että sillä on myönteinen vaikutus tuottoihin.

Vaikka talousnäkymät ovat edelleen epävarmat ja rokotusohjelmat etenevät hitaasti, uskomme, että useiden taloussyklien läpi sijoittaneen MV Credit -tiimin kokemus auttaa navigoimaan, vaikka aallokko pysyisi voimakkaana.

Kirjoittanut

   
Elina Tourunen

Sijoitusjohtaja
eQ Varainhoito

Harry Elliott

Associate
MV Credit