04.03.2021

Tietoa eQ rahastojen tuotonmaksusta

eQ Rahastoyhtiö Oy on päättänyt jakaa vuodelta 2020 sijoitusrahastojen tuotto-osuuksien omistajille tuottoa rahasto-osuuden arvosta seuraavasti:

  • Kaikki osakerahastot 4,0 %, paitsi eQ Kehittyvät Markkinat Osinko ja eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 6,0 %.
  • eQ Euro Investment Grade, eQ Euro Investment Grade Indeksi, eQ Vaihtuva Korko 1,0 %.
  • eQ High Yield, eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina ja eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 3,0 %.
  • eQ Mandaatti 3,0 %.
  • eQ Hoivakiinteistöt ja eQ Liikekiinteistöt 5,0 %.

Tuotonjaon suuruus lasketaan 31.12.2020 rahasto-osuuden arvosta. Rahastojen sääntöjen mukaisesti tuotonjako maksetaan irtoamispäivänä osuudenomistajarekisteriin merkityille tuotto-osuuden osuudenomistajille viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua irtoamispäivästä.

Tuotonjaon irtoamispäivä on 18.3.2021 ja maksupäivä on 31.3.2021 mennessä, paitsi eQ Kiinteistörahastojen tuoton irtoamispäivä on 31.3.2021 ja maksu viimeistään 30.4.2021 mennessä.

Jollei osuudenomistaja erikseen toisin ilmoita tai ole aiemmin ilmoittanut Rahastoyhtiölle, merkitään jaettavalla tuotolla (vähennettynä mahdollisella ennakonpidätyksellä) uusia vastaavia rahasto-osuuksia tuoton määräytymispäivän rahasto-osuuden arvoon. Rahastoyhtiö ei peri merkintäpalkkiota uudelleensijoitetusta tuotonjaosta. Osuudenomistajan kirjallisesti niin ilmoittaessa maksetaan tuotonjako osuudenomistajan Rahastoyhtiölle ilmoittamalle pankkitilille. Ilmoitus on toimitettava kirjallisesti Rahastoyhtiölle viimeistään 16.3.2021 sähköpostilla eQam@eQ.fi tai postitse eQ Rahastoyhtiö Oy, Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki. Mikäli eQ Rahastoyhtiöllä ei ole tilitietoja, merkitään jaettavalla tuotolla uusia vastaavia osuuksia.

eQ Rahastoyhtiö Oy