15.03.2021
eQ Rahastoyhtiö Oy:n hallitus päätti 11.2.2021 sulauttaa eQ Eurooppa Kiinteistö–rahaston (”sulautuva rahasto”) eQ Eurooppa Osinko –rahastoon (”vastaanottava rahasto”) 19.4.2021. Finanssivalvonta on myöntänyt luvan sulautumisen täytäntöönpanolle 4.3.2021.

Vaikutukset osuudenomistajille
Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Sulautuvan rahaston varat ja vastuut siirretään vastaanottavaan rahastoon ja sulautuvan rahaston osuudenomistajat saavat aiempaa rahasto-omistustaan vastaavan osuuden uudesta rahastosta. Sulautumiset eivät aiheuta osuudenomistajille veroseuraamuksia.

Osuudenomistajien oikeudet
Sulautumiseen osallistuvan rahaston osuudenomistajilla on oikeus ennen sulautumista lunastaa rahasto-osuutensa tai vaihtaa ne ilman palkkiota toiseen eQ Rahastoyhtiön hallinnoimaan rahastoon 16.4.2021 klo 12:00 saakka. Lunastuksesta tai vaihdosta ei peritä palkkiota, mutta mahdollinen luovutusvoitto tai –tappio realisoituu verotuksessa. Sulautumisen jälkeen kaikilla osuudenomistajilla on samat oikeudet eQ Eurooppa Osinko -rahastossa.

Lisätietoja sulautumisesta
Sulautumiseen osallistuvien rahastojen osuudenomistajille on lähetetty asiakastiedote. Sulautuvan rahaston osuudenomistajien on suositeltavaa tutustua vastaanottavan rahaston avaintietoesitteeseen, joka on lähetetty asiakastiedotteen mukana.

Avaintietoesitteet, rahastoesitteet, rahastojen säännöt sekä puolivuotiskatsaukset ja vuosikertomukset ovat saatavilla joko eQ:n verkkopalvelusta osoitteessa www.eQ.fi tai eQ Rahastoyhtiöstä. Lisäksi sulautumista koskevat tilintarkastajan ja säilytysyhteisön lausunnot sekä lisätietoja sulautumisesta on saatavilla eQ Rahastoyhtiöstä, Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs., Helsinki tai puhelimitse numerosta (09) 6817 8700.

eQ Rahastoyhtiö Oy
Asiakastiedote eQ Eurooppa Kiinteistö ja eQ Eurooppa Osinko sulautuminen
KIID eQ Eurooppa Osinko