15.03.2021
eQ Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt 11.2.2021 Erikoissijoitusrahasto eQ Frontier Osakkeen sääntömuutoksista. Sääntömuutokset on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 18.2.2021.

Sääntömuutokset tulevat voimaan 15.4.2021.
eQ Frontier Osake –rahasto muuttuu rahastojen rahastosta suoriin osakkeisiin sijoittavaksi rahastoksi. Rahasto sijoittaa jatkossakin Frontier -osakemarkkinoille. Asiakkaan maksamat rahaston ns. juoksevat kulut laskevat. Rahastoon perustetaan uusi sarja, jonka jälkeen sarjat ja palkkiot ovat seuraavat:

eQ Frontier Osake 1 K ja 1T
> Vanhan sarjan palkkio muuttuu ja jatkossa uusi hallinnointipalkkio on 2,5%, ei tuottosidonnaista palkkiota.

eQ Frontier Osake 2 K
>Uusi sarja, jonka hallinnointipalkkio on 1,5 % ja tuottosidonnainen palkkio 15% siitä osasta tuottoa, joka ylittää palkkiokynnyksen (3,5 % p.a.).

Lisäksi eQ Frontier Osake -rahaston merkintätoimeksiannon määräaika on jatkossa viisi (5) pankkipäivää (aiemmin kaksi) ennen merkintäpäivää kello 18:00 Suomen aikaa ja lunastustoimeksiannon määräaika on viisi (5) pankkipäivää (aiemmin kaksi) ennen lunastuspäivää kello 12:00 Suomen aikaa. Rahasto on edelleen auki merkinnöille ja lunastuksille kahden viikon välein.

Muutosten hyväksyminen ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä.
Nykyiset ja uudet säännöt sekä rahaston avaintietoesite on saatavissa osoitteesta www.eQ.fi rahaston rahastokohtaiselta sivulta sekä eQ Rahastoyhtiö Oy:stä, Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki tai puhelimitse eQ Asiakaspalvelusta 09-6817 8700 (9-16).

eQ Rahastoyhtiö Oy